Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Thanh Hương: Hưởng ứng ngày chuyển đổi số quốc gia năm 2022.

Tin tức - Sự kiện  
Thanh Hương: Hưởng ứng ngày chuyển đổi số quốc gia năm 2022.
UBND xã Thanh Hương phối hợp với Phòng văn hóa huyện Thanh Liêm tổ chức hội nghị Hưởng ứng Ngày Chuyển đổi số quốc gia năm 2022, cho toàn thể cán bộ công chức xã, trưởng các đoàn thể, bí thư chi bộ và nhân dân trên địa bàn xã.


     Với chủ đề "Chuyển đổi số giải quyết các vấn đề của xã hội vì một cuộc sống tốt đẹp hơn cho người dân". Các hoạt động truyền thông hưởng ứng ngày chuyển đổi số quốc gia năm 2022 trên địa bàn xã Thanh Hương gồm: tổ chức đồng loạt, lan truyền thông điệp ngày chuyển đổi số quốc gia trên môi trường số gồm: các trang mạng xã hội, trang cổng thông tin điện tử, các cửa hàng điện tử máy tính, siêu thị điện máy lớn có băng rôn khẩu hiệu chào mừng ngày chuyển đổi số quốc gia, phù hợp với quy định của pháp luật; tổ chức thông tin tuyên truyền về ngày chuyển đổi số quốc gia dưới nhiều hình thức khác nhau như chuyên đề, chuyên mục đưa tin về các hoạt động hưởng ứng ngày chuyển đổi số quốc gia, tổ chức các hoạt động cộng đồng, phong trào văn hóa văn nghệ, thể thao cộng đồng với tinh thần khỏe trong môi trường thực, để khỏe trong môi trường số. Đồng thời tổ chức phát động ra quân, phổ biến hỗ trợ người dân sử dụng, sản phẩm dịch vụ số.     Các hoạt động truyền thông hưởng ứng ngày chuyển đổi số quốc gia năm 2022 trên địa bàn xã Thanh Hương được tổ chức trong thời gian từ ngày 01 đến 10/10/2022. Từ đó, nhằm nâng cao nhận thức của toàn dân về ý nghĩa, vai trò, tầm quan trọng của chuyển đổi số đối với cuộc sống nói riêng của mỗi người và sự phát triển kinh tế, văn hóa , xã hội nói chung. Chuyển đổi số không phải là thêm những việc mới mà chuyển đổi số là thêm cách làm mới cho những việc hiện tại. Thúc đẩy sự tham gia vào cuộc của cả hệ thống chính trị, hoạt động đồng bộ tất cả các cấp, các ngành và huy động sự tham gia của toàn dân, bảo đảm sự thành công của cuộc chuyển đổi số./.