Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Thanh Hà. Tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật năm 2022.

Tin tức - Sự kiện  
Thanh Hà. Tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật năm 2022.
UBND xã Thanh Hà, huyện Thanh Liêm tổ chức hội nghị tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật và trợ giúp pháp lý năm 2022.
​​
    Trong thời gian 1/2 ngày, 150 đối tượng là cán bộ công chức xã, lãnh đạo các hội đoàn thể và các đồng chí bí thư chi bộ, trưởng thôn, trưởng ban công tác mặt trận, ban chấp hành các chi hội các thôn trong xã đã được báo cáo viên sở tư pháp truyền đạt, phổ biến các văn bản pháp luật, các nội dung cơ bản của Luật đất đai năm 2013, trọng tâm là các quyền và nhiệm vụ của người sử dụng đất nông nghiệp; Luật Nghĩa vụ quân sự. Đồng thời trao đổi giải đáp thắc mắc; thực hiện trợ giúp pháp lý cho nhân dân trong xã. Thông qua phổ biến giáo dục pháp luật và trợ giúp pháp lý đã góp phần củng cố kiến thức pháp luật cho cán bộ, đảng viên công chức và củng cố thêm hiểu biết pháp luật nói chung cho nhân dân trên địa bàn toàn xã. Hội nghị cũng đã triển khai một số nhiệm vụ về thực hiện đề án phát triển ứng dụng dữ liệu dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022-2025./.