Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Quyết định về việc phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu Gói thầu số 03: Tư vấn giám sát khảo sát bước lập quy hoạch ch...

Thông tin về dự án, hạng mục đầu tư, đấu thầu, mua sắm công  
Quyết định về việc phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu Gói thầu số 03: Tư vấn giám sát khảo sát bước lập quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 Khu đấu giá quyền sử dụng đất tại Thị trấn Tân Thanh (lô BT4, BT12 theo quy hoạch chung xây dựng đô thị huyện lỵ Thanh Liêm)
Tin liên quan