Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Quyết định về việc phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu Gói thầu số 02: Tư vấn lập đồ án Quy hoạch chi tiết xây dựng t...

Thông tin về dự án, hạng mục đầu tư, đấu thầu, mua sắm công  
Quyết định về việc phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu Gói thầu số 02: Tư vấn lập đồ án Quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 Khu đấu giá quyền sử dụng đất tại thị trấn Tân Thanh (lô BT4, lô BT12 theo quy hoạch chung xây dựng đô thị huyện lỵ Thanh Liêm)
Tin liên quan