Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Quyết định về việc phê duyệt điều chỉnh Quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 Khu đấu giá quyền sử dụng đất tại xã Thanh Tân, huyện Thanh Liêm

Chiến lược, định hướng, quy hoạch, kế hoạch phát triển Chính sách ưu đãi, cơ hội đầu tư, các dự án mời gọi đầu tư  
Quyết định về việc phê duyệt điều chỉnh Quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 Khu đấu giá quyền sử dụng đất tại xã Thanh Tân, huyện Thanh Liêm
Tin liên quan