Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Quyết định Về việc công bố thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Công Thương, của UBND cấp huyện trên...

Thông tin tuyên truyền, phổ biến  
Quyết định Về việc công bố thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Công Thương, của UBND cấp huyện trên địa bàn tỉnh Hà Nam
Ngày 26 tháng 7 năm 2018, UBND tỉnh đã ban hành Quyết định số 1271 và 1272 về việc công bố thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của  Sở Công Thương, của UBND cấp huyện trên địa bàn tỉnh Hà Nam
Xem chi tiết tại đây QĐ 1271 LV Công thương.doc
                               1272.QD.pdf
Tin liên quan