Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Quyết định Về việc công bố thủ tục hành chính lĩnh vực tín ngưỡng, tôn giáo thuộc phạm vi chức năng quản lý của Ngành Nội vụ tỉnh Hà Nam

Thủ tục hành chính 2. Thủ tục hành chính cấp xã  
Quyết định Về việc công bố thủ tục hành chính lĩnh vực tín ngưỡng, tôn giáo thuộc phạm vi chức năng quản lý của Ngành Nội vụ tỉnh Hà Nam
Ngày 16 tháng 7 năm 2018, UBND tỉnh Hà Nam đã ban hành Quyết định số 1230/QĐ-UBND Về việc công bố thủ tục hành chính lĩnh vực tín ngưỡng,  tôn giáo thuộc phạm vi chức năng quản lý của Ngành Nội vụ tỉnh Hà Nam
Xem chi tiết tại đây QĐ 1230 LV tôn giáo sở nội vụ ngay 16.7.18.doc
                                           1230.QD.pdf