Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Quyết định Về việc công bố danh mục thủ tục hành chính mới ban hành, được sửa đổi, bổ sung và được thay thế các lĩnh ...

Thủ tục hành chính  
Quyết định Về việc công bố danh mục thủ tục hành chính mới ban hành, được sửa đổi, bổ sung và được thay thế các lĩnh vực: Người có công, Trẻ em, Quản lý lao động ngoài nước, Phòng chống tệ nạn xã hội, An toàn - vệ sinh lao động thuộc phạm vi chức năng quản lý của ngành Lao động -Thương binh và Xã hội tỉnh Hà Nam
Tin liên quan