Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Quyết định Về việc công bố các thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực giáo dục và đào tạo trên địa bàn tỉnh Hà Nam

Thông tin tuyên truyền, phổ biến  
Quyết định Về việc công bố các thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực giáo dục và đào tạo trên địa bàn tỉnh Hà Nam
Ngày 28 tháng 9 năm 2018, UBND tỉnh đã ban hành Quyết định số 1744/QĐ-UBND về việc công bố các thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực  giáo dục và đào tạo trên địa bàn tỉnh Hà Nam
Xem chi tiết tại đây QĐ_BO TTHC_Linh vực GD_2018.doc
Tin liên quan