Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Quyết định thành lập hội đồng BT, HT và TĐC dự án xây dựng công trình khai thác mỏ đá vôi làm vật liệu thông thường và bãi chế biến của công ty Đức Hương, Thanh Thủy, Thanh Liêm, Hà Nam