Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Quyết định thành lập hội đồng BT, HT và TĐC đầu tư xây dựng nhà máy chế biến vật liệu xây dựng Tân Thủy, Kiện Khê, Thanh Liêm, Hà Nam

Thông tin Kinh tế xã hội Báo cáo phát triển kinh tế xã hội  
Quyết định thành lập hội đồng BT, HT và TĐC đầu tư xây dựng nhà máy chế biến vật liệu xây dựng Tân Thủy, Kiện Khê, Thanh Liêm, Hà Nam
Tin liên quan