Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Quyết định phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu điều chỉnh dự toán chi phí các công việc thực hiện ở giai đoạn lập báo cáo nghiên cứu khả thi dự án: Đầu tư xây dựng trường chất lượng cao THCS Đinh Công Tráng

Chiến lược, định hướng, quy hoạch, kế hoạch phát triển Chính sách ưu đãi, cơ hội đầu tư, các dự án mời gọi đầu tư  
Quyết định phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu điều chỉnh dự toán chi phí các công việc thực hiện ở giai đoạn lập báo cáo nghiên cứu khả thi dự án: Đầu tư xây dựng trường chất lượng cao THCS Đinh Công Tráng