Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Quyết định ban hành danh mục tài liệu ôn tập trong kỳ thi sát hạch cán bộ vào làm công chức cấp xã không qua thi tuyển