Skip Ribbon Commands
Skip to main content

PHÒNG TƯ PHÁP HUYỆN PHỐI HỢP VỚI ỦY BAN NHÂN DÂN XÃ LIÊM PHONG TUYÊN TRUYỀN PBGDPL VÀ TRỢ GIÚP PHÁP LÝ NĂM 2023

Tin tức - Sự kiện  
PHÒNG TƯ PHÁP HUYỆN PHỐI HỢP VỚI ỦY BAN NHÂN DÂN XÃ LIÊM PHONG TUYÊN TRUYỀN PBGDPL VÀ TRỢ GIÚP PHÁP LÝ NĂM 2023
Thực hiện Luật phổ biến, giáo dục pháp luật 2012; Kế hoạch số 60/KH-UBND ngày 18/01/2023 triển khai thực hiện công tác phổ biến, giáo dục pháp luật

Ngày 25/8/2023 Phòng Tư pháp huyện Thanh Liêm đã phối hợp với Ủy ban nhân dân xã Liêm Phong thực hiện tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật và trợ giúp pháp lý cho hội viên Hội liên hiệp phụ nữ xã Liêm Phong

​ 96.jpg

Đồng chí Lữ Mai Thanh Tùng-Trưởng phòng Tuyên truyền PBGDPL- Sở Tư pháp)
97.jpg
Đồng chí: Phạm Thị Thu Hằng- Trưởng phòng Tư pháp huyện, đồng chí chuyên viên Trung tâm trợ giúp pháp lý- Sở Tư pháp trợ giúp pháp lý cho Hội viên Hội liên hiệp phụ nữ xã Liêm Phong
Đối tượng tham gia hội nghị là Cán bộ, công chức, người lao động, hội viên hội Liên hiệp phụ nữ xã làm nòng cốt … qua buổi tuyên truyền các đồng chí đã được nghe đồng chí Lữ Mai Thanh Tùng- Báo cáo viên pháp luật Sở Tư pháp trực tiếp truyền đạt những nội dung cơ bản về Pháp luật về phòng chống mua, bán người; Các hội viên có yêu cầu đã được trợ giúp pháp lý tại hội nghị. Hội nghị đã thu hút trên 70 người tham gia./.