Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Phòng GD-ĐT huyện Thanh Liêm: Tổ chức Cuộc thi khoa học kỹ thuật

Tin tức - Sự kiện Khoa học - Công nghệ  
Phòng GD-ĐT huyện Thanh Liêm: Tổ chức Cuộc thi khoa học kỹ thuật
Phòng GD-ĐT huyện Thanh Liêm tổ chức Cuộc thi khoa học kỹ thuật cấp huyện dành cho học sinh THCS năm học 2019-2020.
​​

      Tham gia dự thi THCS được các nhà trường tổ chức với đông đảo học sinh dự thi, qua đó đã chọn được 19 dự án xuất sắc từ 17/17 trường THCS trên địa bàn huyện với 5 lĩnh vực gồm: Khoa học xã hội và hành vi, Công nghệ thông tin, Kỹ thuật cơ khí, khoa học trái đất và môi trường, khoa học thực vật. Với sự chuẩn bị chu đáo, kỹ càng, các em học sinh đã thể hiện sự nỗ lực hết mình qua những dự án có tính sáng tạo và đổi mới, mỗi nội dung thi là một sản phẩm của tư duy theo hướng chú trọng phát triển toàn diện phẩm chất và năng lực của người học theo tinh thần Nghị quyết 29 về đổi mới căn bản toàn diện giáo dục và đào tạo, đáp ứng yêu cầu CNH-HĐH đất nước. Thông qua cuộc thi nhằm khuyến khích học sinh Trung học nghiên cứu khoa học kỹ thuật, vận dụng kiến thức để giải quyết những vấn đề của thực tiễn đời sống, tạo cơ hội để học sinh giới thiệu kết quả nghiên cứu khoa học, tăng cường trao đổi, giao lưu văn hóa, giáo dục giữa các địa phương và hội nhập quốc tế./