Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Phát huy vai trò của Đoàn Thanh niên các cấp trong công thác ủy thác vay vốn Ngân hàng chính sách xã hội

Tin tức - Sự kiện  
Phát huy vai trò của Đoàn Thanh niên các cấp trong công thác ủy thác vay vốn Ngân hàng chính sách xã hội
Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh là một trong bốn tổ chức chính trị - xã hội nhận nguồn vốn ủy thác cho vay hộ nghèo và các đối tượng chính sách khác từ Ngân hàng Chính sách xã hội.

       400.jpg

4001.jpg

       Trong những năm qua, Đoàn TNCS Hồ Chí Minh đã làm tốt công tác ủy thác cho vay; chuyển tải và quản lí hiệu quả nguồn vốn tín dụng chính sách đến hàng triệu đoàn viên, thanh niên, qua đó, giúp các đoàn viên, thanh niên nghèo trong huyện có nhu cầu được vay vốn giải quyết việc làm, phát triển kinh tế, vượt khó, thoát nghèo; được thụ hưởng sự bình đẳng về giáo dục và đào tạo, tiếp cận dịch vụ an sinh xã hội, làm thay đổi căn bản chất lượng cuộc sống. Đến nay, thông qua 20 tổ Tiết kiệm và vay vốn do Đoàn TN huyện quản lý với tổng dư nợ trên 40 tỷ đồng giúp Đoàn viên thanh niên có thêm nguồn vốn đẩy mạnh sản xuất, kinh doanh, từng bước vươn lên làm giàu chính đáng, Đoàn Thanh niên huyện đã tăng cường công tác phối hợp với Ngân hàng CSXH huyện thực hiện tốt các nội dung đã ký kết trong hợp đồng ủy thác.

       Hằng quý, NHCSXH huyện đã tổ chức giao ban thường xuyên giữa các tổ chức hội cấp huyện, cấp xã với NHCSXH huyện theo lịch giao dịch để nắm bắt tình hình, kết quả thực hiện ủy thác cho vay, kịp thời tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc phát sinh tại cơ sở.

403.jpg

      Bên cạnh đó, Đoàn Thanh niên huyện đã chỉ đạo Đoàn các xã, thị trấn có tổ TKVV  xây dựng chương trình công tác, kế hoạch kiểm tra giám sát, phân công cán bộ trực tiếp quản lý và giám sát hoạt động của các tổ, chỉ đạo đôn đốc hộ vay trả nợ và trả lãi theo định kỳ hàng tháng. Chỉ đạo các Tổ TK&VV bình xét công khai, dân chủ, đúng đối tượng, hướng dẫn người vay lập hồ sơ, tiến hành phê duyệt, giải ngân kịp thời. Trong quá trình kiểm tra đối chiếu đã phát hiện sai sót kịp thời kiến nghị chấn chỉnh, đi sâu kiểm tra đối tượng cho vay, mục đích sử dụng vốn, góp phần tích cực làm lành mạnh hóa chất lượng tín dụng.

4002.jpg

       Từ nguồn vốn vay Ngân hàng CSXH đã giải quyết việc làm cho nhiều lao động nông thôn, giúp cho ĐVTN vươn lên thoát nghèo bền vững. Các mô hình sản xuất, kinh doanh có hiệu quả như là đồng chí Đặng Đình Duy, ở thôn Nhất Nhì, xã Liêm Cần, được Huyện đoàn Thanh Liêm giới thiệu để Phòng giao dịch Ngân hàng CSXH Huyện cho vay 100 triệu đồng để mở rộng cửa hàng thiết bị điện nước, gạch ốp lát. Lúc đầu, anh gặp không ít khó khăn về vốn do cửa hàng ở mặt đường to cần trưng bày hàng hóa nhiều, nhưng với tính cần cù, chịu khó, ham học hỏi nên anh đã có những thành công nhất định với mô hình này. Sau khi đề nghị vay vốn từ chương trình giải quyết việc làm đồmg chí đã mạnh dạn đầu tư thêm hàng hóa, mở rộng cửa hàng, tạo thu nhập cho 2 người lao động với mức lương 7 – 9 triệu đồng/ tháng.

       Ban Thường vụ Huyện đoàn luôn xác định là vai trò xung kích trong việc phối hợp với NHCSXH huyện trong việc tạo lập nguồn vốn cho đoàn viên thanh niên để phát triển kinh tế, từng bước tạo việc làm, phát triển các mô hình và nhân rộng các mô hình làm ăn hiệu quả. Góp phần trong mục tiêu chung xóa đói giảm nghèo, giải quyết việc làm cho lực lượng đoàn viên, mà trong đó, đẩy mạnh công tác ủy thác và quản lý tốt vốn vay của Ngân hàng CSXH một cách hiệu quả nhất./.