Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Ngân hàng Chính sách xã hội: Vốn tín dụng chính sách của Thanh Liêm tăng 7,24%

Thông tin cần biết  
Ngân hàng Chính sách xã hội: Vốn tín dụng chính sách của Thanh Liêm tăng 7,24%
Ngân hàng Chính sách xã hội: Vốn tín dụng chính sách của Thanh Liêm tăng 7,24%

Nhằm đáp ứng nhu cầu vay vốn của hộ nghèo và các đối tượng chính sách khác, ngay từ đầu năm 2023, Phòng giao dịch NHCSXH huyện Thanh Liêm đã chủ động huy động nguồn vốn. Tính đến ngày 30/4/2023, tổng nguồn vốn tín dụng chính sách đạt trên 489 tỷ đồng, tăng 7,24% so với năm 2022. Trong đó, vốn nhận ủy thác từ ngân sách địa phương đạt gần 23,8 tỷ đồng, chiếm tỷ trọng 4,86% tổng nguồn vốn, tăng 5.600 triệu đồng so với năm 2022, riêng nguồn vốn nhận uỷ thác từ Ngân sách huyện là trên 4,6 tỷ đồng.
265.jpg
Người lao động tại xã Thanh Nguyên, huyện Thanh Liêm được tạo việc làm từ Nguồn vốn tín dụng chính sách 
          Từ nguồn vốn của Trung ương cùng với vốn ủy thác các cấp, Phòng giao dịch NHCSXH huyện Thanh Liêm đã tổ chức giải ngân kịp thời, đáp ứng nhu cầu vay vốn của hộ nghèo và các đối tượng chính sách khác trên địa bàn. Tính đến nay, tổng dư nợ các chương trình tín dụng của huyện đạt trên 488,5 tỷ đồng. 
266.jpg
Mô hình vay vốn Hỗ trợ tạo việc làm của anh Vũ Văn Toàn, thôn Mộc Tòng, xã Thanh Nguyên
         Vốn vay từ Ngân hàng Chính sách xã hội đã giúp hộ nghèo và các đối tượng chính sách khác có điều kiện đầu tư phát triển kinh tế, chuyển đổi cây trồng, vật nuôi, tạo thêm nhiều việc làm, tăng thu nhập, cải thiện cuộc sống gia đình./.