Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Ngân hàng Chính sách xã hội huyện Thanh Liêm tăng cường hoạt động giao dịch lưu động tại các xã, thị trấn.

Tin tức - Sự kiện  
Ngân hàng Chính sách xã hội huyện Thanh Liêm tăng cường hoạt động giao dịch lưu động tại các xã, thị trấn.
Đến nay trên địa bàn huyện có 16 điểm giao dịch xã của Ngân hàng Chính sách xã hội (NHCSXH) đặt tại trụ sở UBND của 16 xã, thị trấn. Các điểm giao dịch xã được tổ chức giao dịch vào ngày cố định hàng tháng (kể cả thứ bảy và chủ nhật), là nơi ngân hàng, Tổ TK&VV, các tổ chức hội, chính quyền địa phương và nhân dân cùng thực hiện quyền và nghĩa vụ trong triển khai cho vay các chương trình tín dụng chính sách tại địa phương. Năm 2022, Phòng giao dịch NHCSXH huyện Thanh Liêm tiếp tục tổ chức hoạt động giao dịch lưu động tại các xã, thị trấn đầy đủ, đúng quy trình.


     Nâng cao chất lượng các phiên họp giao ban hàng tháng với tổ chức hội cấp xã, Tổ TK&VV, nắm bắt và phối hợp xử lý kịp thời nợ đến hạn, phân tích nợ quá hạn, nợ rủi ro, hướng dẫn thực hiện quy trình cho vay... đồng thời tuyên truyền phổ biến những chính sách mới và nội dung cần phối hợp triển khai, thực hiện trong tháng kế tiếp. Bên cạnh đó xây dựng kế hoạch và thực hiện kiểm tra điểm giao dịch xã đầy đủ theo quy định và hướng dẫn của Tổng Giám đốc NHCSXH tại công văn 3502/NHCS- TDNN ngày 01/8/2018. Năm 2022, thực hiện đánh giá chất lượng 24 phiên giao dịch xã, đạt 100% kế hoạch.

    Hoạt động theo mô hình tại các Điểm giao dịch xã của NHCSXH đã tăng cường khả năng tiếp cận dịch vụ tài chính, tín dụng chính sách xã hội đối với người nghèo và các đối tượng chính sách khác, tiết giảm chi phí, thời gian đi lại giao dịch của người vay, đảm bảo hoạt động tín dụng chính sách xã hội dân chủ, công khai với cách thức“giao dịch tại nhà, giải ngân, thu nợ tại xã".

   Doanh số cho vay đến 30/11/2022 đạt 189 tỷ 561 triệu đồng; doanh số thu nợ là 121 tỷ 960 triệu đồng. Tổng dư nợ tín dụng chính sách trên địa bàn huyện đến 30/11/2022 đạt 448 tỷ 571 triệu đồng với hơn 8.240 khách hàng còn dư nợ. Chất lượng hoạt động tín dụng chính sách cấp huyện đạt trên 94 điểm, xếp loại tốt; 100% các xã, thị trấn có chất lượng hoạt động tín dụng tại cấp xã xếp loại tốt. Chất lượng hoạt động của Tổ TK&VV không ngừng được củng cố và nâng cao, trong đó có 241/245 tổ xếp loại tốt, khá chiếm tỷ lệ 98,37% và 04/245 tổ xếp loại trung bình chiếm tỷ lệ 1,63%, không còn tổ xếp loại yếu.

   Tín dụng chính sách xã hội đã góp phần giải quyết một số vấn đề thiết yếu của cuộc sống cho hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ mới thoát nghèo và các đối tượng chính sách khác, các hộ dân tại nông thôn, góp phần phát triển kinh tế xã hội và giảm nghèo, hạn chế tín dụng đen, tạo nguồn lực cho các địa phương thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu trên địa bàn./.