Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Ngân hàng chính sách xã hội huyện Thanh Liêm phối hợp với Hội CCB huyện Tập huấn nghiệp vụ tín dụng chính s...

Tin tức - Sự kiện Ngân hàng Chính sách Xã hội  
Ngân hàng chính sách xã hội huyện Thanh Liêm phối hợp với Hội CCB huyện Tập huấn nghiệp vụ tín dụng chính sách xã hội.
NHCSXH huyện Thanh Liêm phối hợp với Hội CCB huyện Tập huấn nghiệp vụ tín dụng chính sách xã hội.

Thực hiện chương trình công tác, Ngân hàng Chính sách xã hội huyện Thanh Liêm phối hợp với Hội Cựu chiến binh huyện tổ chức tập huấn nghiệp vụ tín dụng chính sách xã hội năm 2023.
258.jpg
           Trong thời gian ½ ngày, các đồng chí trong Ban chấp hành, Ban Kiểm tra Hội Cựu chiến binh huyện, Ban chấp hành Hội CCB các xã, thị trấn,… trên địa bàn huyện được các truyền đạt các nội dung về Nghiệp vụ công tác hội, bồi dưỡng lý luận chính trị, hướng dẫn báo cáo công tác Hội. Ngoài ra, thành phần tham gia tập huấn được truyền đạt các nội dung về chuyên đề “Tín dụng chính sách xã hội", được trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm về công tác kiểm tra, giám sát và kỹ năng quản lý vốn tín dụng chính sách nhằm không ngừng nâng cao chất lượng hoạt động ủy thác. Cũng trong buổi tập huấn, Lãnh đạo Ngân hàng Chính sách xã hội huyện đã giới thiệu về các chủ chương, chính sách mới của Đảng và Nhà nước về tín dụng ưu đãi, các chương trình tín dụng theo Nghị quyết số 11/NQ-CP của Chính phủ (gồm cho vay Nhà ở xã hội, cho vay hỗ trợ tạo việc làm,…); tuyên truyền, giới thiệu về ứng dụng VBSP Smart Banking của NHCSXH. Sản phẩm Mobile Banking là dịch vụ mới được hệ thống NHCSXH triển khai từ tháng 03/2023 trên địa bàn huyện, đối tượng khách hàng mà NHCSXH hướng đến đầu tiên khi cung cấp dịch vụ Mobile Banking là cán bộ Hội đoàn thể các cấp, Ban quản lý Tổ tiết kiệm và vay vốn của NHCSXH, thành viên Ban đại diện Hội đồng quản trị NHCSXH, khách hnàg vay vốn chương trình cho vay Nhà ở xã hội và các khách hàng vay vốn khác của NHCSXH, trong đó có Hộ nghèo và các đối tượng chính sách. Mục tiêu của NHCSXH là cung cấp dịch vụ “Ngân hàng số" đến cả các đối tượng yếu thế trong xã hội, do vậy giao diện của ứng dụng VBSP Smart Banking rất dễ sử dụng, phù hợp với mọi đối tượng khách hàng.
259.jpg

         NHCSXH đề nghị Hội Cựu chiến binh các cấp tích cực tuyên truyền, động viên các khách hàng vay vốn NHCSXH và các đối tượng khác cần sớm tiếp cận và đăng ký sử dụng dịch vụ VBSP Smart Banking của NHCSXH để được hưởng các tiện ích của dịch vụ “Ngân hàng số" và dễ dàng quản lý dư nợ tiền vay, tiền gửi, hạn chế các tiêu cực phát sinh trong quản lý vốn tín dụng chính sách.

        Công tác tập huấn tín dụng chính sách được phối hợp thực hiện hàng năm nhằm giới thiệu về cơ chế, chính sách mới; thường xuyên quán triệt về các tồn tại, hạn chế trong quá trình triển khai thực hiện tín dụng chính sách tại cơ sở, qua đó củng cố và năng cao hiệu quả quản lý nguồn vốn tín dụng chính sách xã hội, góp phần giảm nghèo và phát triển kinh tế xã hội địa phương; đồng thời giúp trau dồi thêm kỹ năng nghiệp vụ cho cán bộ Hội cơ sở trong thực hiện hợp đồng ủy thác và quản lý vốn tín dụng chính sách./