Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Ngân hàng Chính sách xã hội đáp ứng đủ nguồn vốn chương trình tín dụng “học sinh, sinh viên có hoàn cảnh khó khăn” nă...

Tin tức - Sự kiện Ngân hàng Chính sách Xã hội  
Ngân hàng Chính sách xã hội đáp ứng đủ nguồn vốn chương trình tín dụng “học sinh, sinh viên có hoàn cảnh khó khăn” năm học 2023-2024.
Thực hiện Quyết định số 05/2022/QĐ-TTg ngày 23/3/2022 của Thủ tướng Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số Điều của Quyết định số 157/2007/QĐ-TTg ngày 27/9/2007 của Thủ tướng Chính phủ, Ngân hàng Chính sách xã hội (NHCSXH) huyện Thanh Liêm hiện tốt công tác tuyên truyền để người dân biết và tiếp cận với chương trình tín dụng. Việc điều chỉnh đối tượng vay vốn, bổ sung đối tượng có mức sống trung bình và nâng mức vay tối đa 40 triệu đồng/01 học sinh, sinh viên/năm đã làm giảm bớt nỗi lo của nhiều gia đình có con đi học.

15.jpg

NHCSXH huyện Thanh Liêm tổ chức giải ngân cho khách hàng vay vốn tại Điểm giao dịch xã

Tính từ thời điểm Quyết định số 05/2022/QĐ-TTg có hiệu lực đến nay, NHCSXH huyện Thanh Liêm đã giải ngân số tiền 11.834 triệu đồng cho 298 hộ vay với 312 sinh viên. Tổng dư nợ chương trình tín dụng đến ngày 26/11/2023 đạt 19.572 triệu đồng với 402 hộ, 426 sinh viên còn dư nợ. Vốn vay đã hỗ trợ các hộ gia đình trang trải chi phí học tập, sinh hoạt cho học sinh, sinh viên có hoàn cảnh khó khăn tiếp tục thực hiện ước mơ, hoài bão của mình, góp phần nâng cao chất lượng nguồn nhân lực cho đất nước.

Để đáp ứng đủ, kịp thời nhu cầu vay vốn chương trình tín dụng phục vụ cho năm học mới 2023-2024. NHCSXH huyện Thanh Liêm đã phối hợp các đơn vị nhận ủy thác, Ban quản lý Tổ tiết kiệm và vay vốn tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền để người dân, đối tượng chính sách nắm được quy định, quy trình, thủ tục vay vốn, tạo điều kiện thuận lợi nhất để đối tượng chính sách tiếp cận nguồn vốn. Song song với việc đẩy mạnh công tác tuyên truyền, NHCSXH huyện phối hợp chính quyền địa phương rà soát đối tượng, khảo sát nhu cầu vay vốn, làm cơ sở tham mưu Ban đại diện Hội đồng quản trị NHCSXH huyện điều hành nguồn vốn cho các đơn vị, đảm bảo tất cả các hộ gia đình có học sinh, sinh viên đi học đủ điều kiện, có nhu cầu vay vốn đều được đáp ứng, không để học sinh, sinh viên nào đúng đối tượng thụ hưởng phải nghỉ học do khó khăn về tài chính.

Trong tháng 11/2023, NHCSXH đã tham mưu Ban đại diện Hội đồng quản trị huyện đề nghị bổ sung thêm nguồn vốn 600 triệu đồng từ Trung ương để đáp ứng nhu cầu vay vốn chương trình HSSV trên địa bàn để tổ chức giải ngân cho các trường hợp học sinh sinh viên nhập học sau tại các trường Đại học, cao đẳng, trung học chuyên nghiệp, đảm bảo đáp ứng đủ nguồn vốn chương trình tín dụng “học sinh, sinh viên có hoàn cảnh khó khăn" năm học 2023-2024./.