Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Mặt trận Tổ quốc xã Thanh Nguyên dấu ấn một nhiệm kỳ.

Tin tức - Sự kiện Tin hoạt động của các xã, thị trấn  
Mặt trận Tổ quốc xã Thanh Nguyên dấu ấn một nhiệm kỳ.
Thấm nhuần quan điểm về đại đoàn kết dân tộc, lấy dân làm gốc. 5 năm qua, Uỷ ban MTTQ xã Thanh Nguyên đã tăng cường đoàn kết tập hợp các tầng lớp nhân dân, vận động nhân đân thi đua lao động sản xuất, đoàn kết cùng nhau thực hiện hiệu quả nhiệm vụ phát triển KT XH, an ninh quốc phòng, mang lại lợi ích thiết thực và làm thay đổi toàn diện bộ mặt NTM kiểu mẫu ở địa phương.
132.jpg
Khu dân cư thôn Đại Vượng được nhận danh hiệu Thôn văn hoá năm 2023

Nhiệm kỳ qua (2019 – 2024), MTTQ xã Thanh Nguyên đã tổ chức tuyên truyền sâu rộng nghị quyết Đại hội Đảng các cấp, triển khai hiệu quả Cuộc vận động “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức  phong cách Hồ Chí Minh", gắn với Nghị quyết TW4 khoá XIII về đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; nâng cao chất lượng, hiệu quả Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa khu dân cư" gắn với xây dựng Nông thôn mới, đô thị văn minh; Thực hiện tốt công tác phòng chống dịch bệnh CoVid-19; tuyên truyền thực hiện đề án 06 của Chính phủ; di chuyển mồ mả về nghĩa trang tập trung; công tác phòng cháy chữa cháy ... tuyên truyền hướng dẫn các khu dân cư tổ chức tốt ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc vào ngày 18/11 hàng năm, đảm bảo trang trọng ý nghĩa thu hút trên 95% số hộ gia đình tham gia ngày hội, tạo sự đoàn kết gắn bó giữa Đảng, chính quyền với nhân dân, khơi dậy sức mạnh đoàn kết toàn dân, góp phần thực hiện thắng lợi mục tiêu phát triển KT-XH đảm bảo an ninh chính trị của địa phương. Nhân ngày hội đoàn kết các khu dân cư tổng kết, đánh giá kết quả và kinh nghiệm trong việc thực hiện CVĐ “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá ở khu dân cư". Qua bình xét 6/6 khu dân cư đạt danh hiệu thôn văn hoá, trung bình có trên 95% hộ gia đình đạt gia đình văn hóa.

Trong nhiệm kỳ, Ủy ban MTTQ xã đã phối hợp tặng quà cho người nghèo, người có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn nhân dịp các ngày lễ tết với hơn 200 suất quà, với tổng trị giá hàng trăm triệu đồng. MTTQ xã đã vận động nhân dân tham gia góp công, góp của xây mới, nâng cấp các công trình phúc lợi như nhà văn hoá, trạm y tế, trường học, nghĩa trang liệt sỹ, cổng làng, đường giao thông nông thôn, hệ thống thoát nước ở các khu dân cư; xây hơn 300 bồn hoa, trồng trên 10 nghìn m2 cây hoa các loại; lắp đặt hệ thống điện chiếu sáng cũng như hệ thống Camara an ninh trên các trục đường thôn; chỉnh trang các khu dân cư phù hợp với cảnh quan NTM kiểu mẫu … Tổng đầu tư xây dựng là trên 90 tỷ đồng, trong đó nhân dân đóng góp trên 40 tỷ đồng và hơn 1.000 ngày công lao động. Bên cạnh đó nhân dân phấn khởi tập trung phát triển KT hộ, áp dụng các tiến bộ KHKT, đưa cơ giới hoá vào sản xuất, chuyển dịch cơ cấu cây trồng vật nuôi như mở rộng 45ha mô hình trồng cây hàng hoá, 15 ha cây xuất khẩu, 05 mô hình trồng rau, củ quả sạch, 12 mô hình trang trại đa canh chăn nuôi thuỷ sản, mô hình mạ khay cấy máy … từ đó đã đưa nông nghiệp của xã phát triển vững chắc, năng xuất lúa bình quân các năm đạt 63 tạ/ha, giá trị sản xuất nông nghiệp đạt 100-115 triệu đồng/ha/năm. Các ngành nghề dịch vụ của địa phương cũng được phát triển như sản xuất vật liệu xây dựng, kinh doanh buôn bán, tiểu thủ công nghiệp … hàng năm giải quyết trên 260 lao động có việc làm mới, nhờ đó thu nhập bình quân đầu người đạt 78 triệu đồng/năm, tỷ lệ hộ dân khá giàu ngày càng tăng, tỷ lệ hộ nghèo giảm còn 0,85%, đời sống của nhân dân từng bước được cải thiện và nâng lên.

Ủy ban MTTQ xã và các tổ chức thành viên đã phát huy hiệu quả vai trò chủ động, sáng tạo và phát động nhiều phong trào, cuộc vận động có ý nghĩa thiết thực; đóng góp cho công cuộc phát triển chung của địa phương. Nhiều hoạt động đền ơn đáp nghĩa, nhân đạo từ thiện và các chương trình an sinh xã hội gắn liền với nhiệm vụ chính trị được triển khai sâu rộng tới hội viên và toàn thể nhân dân. Trong đó, nhiều phong trào được các tầng lớp nhân dân hưởng ứng như: “Cả nước chung tay vì người nghèo – không ai bị bỏ lại phía sau"; CVĐ “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam", điển hình xây dựng “Quỹ vì người nghèo" , 5 năm đã vận động được 170 triệu đồng, hỗ trợ xây nhà cho 7 hộ nghèo, trợ cấp cho các hộ đặc biệt khó khăn, khó khăn đột xuất. Các hoạt động “Đền ơn đáp nghĩa" nhân đạo từ thiện; vận động được trên 330 triệu đồng quỹ “đền ơn đáp nghĩa", hàng năm tu sửa nghĩa trang liệt sỹ, cấp sổ tiết kiệm cho 100% đối tượng chính sách; sửa chữa và xây mới 25 nhà tình nghĩa, …

Việc vận động phát huy quyền làm chủ của nhân dân, xây dựng sự đồng thuận xã hội, thi hành chính sách, pháp luật…, trong nhiệm kỳ qua, MTTQ xã Thanh Nguyên luôn tích cực tham gia xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền, thực hiện tốt nhiệm vụ giám sát và phản biện xã hội. Phát huy vai trò của MTTQ trong các cuộc tiếp xúc cử tri, bầu cử đại biểu Quốc hội, đại biểu HĐND các cấp. 5 năm, MTTQ đã tổ chức các hội nghị tham gia đóng góp ý kiến vào dự thảo Luật Đất đai sửa đổi, Luật MTTQ Việt Nam, các dự thảo Luật khác và các văn bản quy phạm pháp luật với hơn 2 nghìn lượt người tham gia; phối hợp với TT HĐND, UBND xã tổ chức 65 buổi tiếp xúc xử tri với đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, đại biểu HĐND các cấp, có trên 5.000 lượt cử tri tham dự, qua tiếp xúc đã có trên 350 ý kiến kiến nghị bày tỏ tâm tư nguyện vọng với đại biểu dân cử. Công tác giám sát và phản biện xã hội được thực hiện ngày càng có chiều sâu và đạt hiệu quả thiết thực, MTTQ xã đã tổ chức 08 cuộc giám sát và 2 hội nghị phản biện xã hội, phối hợp tham gia 18 cuộc giám sát của HĐND xã; thực hiện giám sát các vấn đề liên quan đến đời sống hàng ngày… Qua đó, góp phần phát huy dân chủ, tuyên truyền nhân dân chấp hành tốt đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước.

Cũng trong nhiệm kỳ, Ủy ban MTTQ xã Thanh Nguyên đã chú trọng đến việc kiện toàn, củng cố tổ chức, đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác mặt trận cơ sở; thường xuyên bổ sung, điều chỉnh Quy chế phối hợp công tác giữa MTTQ xã với các thành viên, Ban Công tác Mặt trận ở khu dân cư hoạt động hiệu quả; vị trí, vai trò ngày càng được phát huy, làm nòng cốt trong việc vận động nhân dân thực hiện các phong trào, các cuộc vận động ở địa bàn dân cư, góp phần nâng cao hiệu quả hoạt động của MTTQ...

Với những việc làm cụ thể, thiết thực, bám sát chủ trương của cấp trên và điều kiện thực tế của địa phương, MTTQ và tổ chức thành viên các cấp xã Thanh Nguyên đã để lại dấu ấn đậm nét trong nhiệm kỳ qua và là tiền đề vững chắc thực hiện nhiệm vụ và chương trình hành động trong nhiệm kỳ mới (2024-2029), khẳng định được vai trò trung tâm của khối đại đoàn kết toàn dân. Đó là kết quả của sự đồng thuận xã hội, tạo động lực để Ủy ban MTTQ xã hoàn thành mục tiêu, nhiệm vụ trong nhiệm kỳ mới, góp phần thúc đẩy KT - XH địa phương ngày càng phát triển./