Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Liên đoàn lao động Thanh Liêm: Tuyên truyền pháp luật về bầu cử

Tin tức - Sự kiện  
Liên đoàn lao động Thanh Liêm: Tuyên truyền pháp luật về bầu cử
Liên đoàn Lao động huyện Thanh Liêm tổ chức hội nghị tuyên truyền về cuộc bầu cử Quốc hội khóa XV và bầu cử đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026, tập huấn nghiệp vụ công đoàn cho chủ tịch các công đoàn cơ sở trực thuộc LĐLĐ huyện. Đồng chí Trần Xuân Thành – Phó BT TT HU – CT HĐND huyện dự hội nghị.      Tại hội nghị các cán bộ công đoàn đã được nghe cán bộ Sở Tư pháp tuyên truyền, nêu bật mục đích, ý nghĩa, tầm quan trọng của cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026. Bên cạnh đó, phổ biến về tiêu chuẩn đại biểu Quốc hội, đại biểu HĐND các cấp; quyền và nghĩa vụ của người ứng cử, quyền lợi và nghĩa vụ của cử tri; các quy định về bầu cử và thể thức bầu cử… Đặc biệt, nhấn mạnh các điểm mới của công tác bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026. Sau hội nghị, chủ tịch các CĐCS sẽ về triển khai công tác tuyên truyền về bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 tại cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp nhằm tạo sự thống nhất về nhận thức, tư tưởng chính trị và hành động trong đoàn viên, CNVCLĐ để thực hiện tốt các quy định của pháp luật về bầu cử.

     Cũng tại hội nghị, cán bộ CĐCS trên địa bàn huyện còn được tập huấn nghiệp vụ về tổ chức và hoạt động của Ban thanh tra nhân dân CĐCS như cơ sở pháp lý, điều kiện thành lập, vai trò, nhiệm vụ, quyền hạn của Ban thanh tra nhân dân; phương thức hoạt động, thực thi quyền giám sát của thanh tra nhân dân; trách nhiệm của người đứng đầu và trách nhiệm của tổ chức CĐCS… đối với hoạt động của Ban thanh tra nhân dân. Qua đó, nâng cao năng lực, kỹ năng nghiệp vụ công đoàn cho đội ngũ chủ tịch CĐCS, góp phần thực hiện tốt quy chế dân chủ ở cơ sở./.