Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Liêm Sơn: Tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật

Thông tin tuyên truyền, phổ biến  
Liêm Sơn: Tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật
Tại Nhà văn hóa Thôn Chanh Thượng, UBND xã Liêm Sơn, huyện Thanh Liêm tổ chức hội nghị tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật cho cán bộ và nhân dân trong xã.

     Tại hội nghị cán bộ và nhân dân xã Liêm Sơn được nghe báo cáo viên Sở tư pháp tỉnh Hà Nam tuyên truyền Luật đất đai, Luật hòa giải ở cơ sở năm 2013, trong đó trú trọng đến những nội dung như: Quy định chung về, quyền và trách nhiệm quản lý của nhà nước đối với đất đai, địa giới hành chính, chuyển mục đích sử dụng, thu hồi, bồi thường, hỗ trợ và tái định cư, quyền sở hữu nhà ở và tài sản gắn liền với đất; các đại biểu còn được giải đáp một số nội dung liên qua đến Luật hòa giải ở cơ sở. Đây là những nội dung quan trọng, thiết thực liên quan trực tiếp đến người dân. Qua đó, giúp cán bộ và nhân dân nâng cao nhận thức, ý thức chấp hành, thực thi pháp luật; Kịp thời phát hiện những khó khăn, vướng mắc, bất cập, trong việc chấp hành các quy định của Pháp luật, đồng thời duy trì, củng cố tình đoàn kết trong nội bộ nhân dân, phòng ngừa, hạn chế vi phạm pháp luật, đảm bảo trật tự ATXH tại cơ sở./