Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Liêm Sơn: ra quân thu gom vỏ bao bì, lọ thuốc bảo vệ thực vật, xây dựng NTM nâng cao.

Tin tức - Sự kiện  
Liêm Sơn: ra quân thu gom vỏ bao bì, lọ thuốc bảo vệ thực vật, xây dựng NTM nâng cao.
Tiếp tục thực hiện tiêu chí Môi trường trong xây dựng NTM nâng cao, Xã Liêm Sơn, huyện Thanh Liêm tổ chức ra quân thu gom vỏ bao bì, lọ thuốc bảo vệ thực vật, làm sạch đồng ruộng, giao cho Hội cựu chiến binh xây dựng mô hình và thường xuyên thu gom bỏ đúng quy định.


     Tại các cánh đồng trên địa bàn xã Liêm Sơn, cán bộ hội viên hội cựu chiến binh trong xã đã đồng loạt ra quân thu gom các loại rác thải, đặc biệt là vỏ bao thuốc bảo vệ thực vật, sau đó tập kết vào các bồn chứa đặt tại các cánh đồng để đưa đi xử lý theo quy định. Việc thu gom vỏ bao, bì thuốc bảo vệ thực vật được giao cho cán bộ hội viên hội cựu chiến binh trong xã làm nòng cốt, vừa trực tiếp thu gom vừa  tuyên truyền vận động nhân dân địa phương quản lý và sử dụng thuốc bảo vệ thực vật an toàn hiệu quả, không vứt rác thải bừa bãi, vỏ bao bì thuốc BVTV phải được thu gom theo quy định, nên lượng rác thải bao bì thuốc bảo vệ thực vật trên đồng ruộng đã giảm đáng kể. Qua đó khẳng định được vai trò, trách nhiệm của Hội CCB trong việc chung tay bảo vệ môi trường, góp phần hoàn thành các tiêu chí xây dựng NTM nâng cao./.