Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Lịch làm việc của lãnh đạo

Lịch công tác của ubnd huyện

Tuần 49 : Từ ngày 30/11/2020 đến ngày 06/12/2020

◄ Tuần truớc |  Tuần hiện tại |  Tuần sau ►

Thời gian Nội dung công việc Lãnh đạo
chủ trì
LĐVP/
chuyên viên giúp việc
Địa điểm
07:30-11:00 - Hội nghị triển khai kế hoạch giải tỏa chợ cóc khu vực Cầu Nga. Đ/c Dũng - Chủ tịch huyện Phòng họp Tầng III nhà A1
13:30-17:00 - Huyện ủy tổ chức Hội nghị giao ban trực tuyến thường kỳ tháng 11/2020. Đ/c Thuyên - Bí thư HU Đ/c Sơn - PCVP Phòng họp Tầng III nhà A3
Thời gian Nội dung công việc Lãnh đạo
chủ trì
LĐVP/
chuyên viên giúp việc
Địa điểm
07:30-11:00 - Hội nghị Đảng ủy Quân sự huyện phiên họp cuối năm. Đ/c Thuyên - Bí thư HU Ban CHQS huyện
13:00-17:00 - Hội nghị giải quyết những tồn tại, vướng mắc trong công tác GPMB các dự án. Đ/c Dũng - Chủ tịch huyện Phòng họp Tầng III nhà A1
Thời gian Nội dung công việc Lãnh đạo
chủ trì
LĐVP/
chuyên viên giúp việc
Địa điểm
07:30-17:00 - Hội nghị làm việc với Đoàn kiểm tra của Sở Tư pháp. Đ/c Trâm - Phó CT Phòng họp Tầng III nhà A3
07:30-11:00 - Họp Hội đồng xét duyệt nâng lương đợt II/2020. Đ/c Dũng - Chủ tịch huyện Đ/c Sơn - PCVP Phòng họp Tầng III nhà A1
13:00-17:00 - Hội nghị giải quyết các nội dung liên quan đến các dự án đấu giá đất trên địa bàn huyện. Đ/c Dũng - Chủ tịch huyện Phòng họp Tầng III nhà A1
Thời gian Nội dung công việc Lãnh đạo
chủ trì
LĐVP/
chuyên viên giúp việc
Địa điểm
07:30-17:00 - Các đồng chí Ủy viên BTV, BCH Đảng bộ huyện đi dự sinh hoạt chi bộ thường kỳ tại cơ sở. Tại cơ sở
07:30-11:00 - Tỉnh ủy tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XX, nhiệm kỳ 2020 - 2025. Đ/c Thuyên - Bí thư HU Nhà Văn Hóa TT tỉnh
13:30-15:30 Giao ban Thường trực Huyện ủy, HĐND, lãnh đạo UBND huyện. Đ/c Thuyên - Bí thư HU Đ/c Sơn - PCVP Phòng họp Tầng III nhà A1
15:30-17:00 Giao ban khối Lãnh đạo huyện Theo kế hoạch
Thời gian Nội dung công việc Lãnh đạo
chủ trì
LĐVP/
chuyên viên giúp việc
Địa điểm
...
Thời gian Nội dung công việc Lãnh đạo
chủ trì
LĐVP/
chuyên viên giúp việc
Địa điểm
...
Thời gian Nội dung công việc Lãnh đạo
chủ trì
LĐVP/
chuyên viên giúp việc
Địa điểm
...
Thứ/Ngày tháng Thời gian Nội dung công việc Lãnh đạo
chủ trì
LĐVP/
chuyên viên giúp việc
Địa điểm
Thứ 2
30/11/2020
07:30-11:00 - Hội nghị triển khai kế hoạch giải tỏa chợ cóc khu vực Cầu Nga. Đ/c Dũng - Chủ tịch huyện Phòng họp Tầng III nhà A1
13:30-17:00 - Huyện ủy tổ chức Hội nghị giao ban trực tuyến thường kỳ tháng 11/2020. Đ/c Thuyên - Bí thư HU Đ/c Sơn - PCVP Phòng họp Tầng III nhà A3
Thứ 3
01/12/2020
07:30-11:00 - Hội nghị Đảng ủy Quân sự huyện phiên họp cuối năm. Đ/c Thuyên - Bí thư HU Ban CHQS huyện
13:00-17:00 - Hội nghị giải quyết những tồn tại, vướng mắc trong công tác GPMB các dự án. Đ/c Dũng - Chủ tịch huyện Phòng họp Tầng III nhà A1
Thứ 4
02/12/2020
07:30-17:00 - Hội nghị làm việc với Đoàn kiểm tra của Sở Tư pháp. Đ/c Trâm - Phó CT Phòng họp Tầng III nhà A3
07:30-11:00 - Họp Hội đồng xét duyệt nâng lương đợt II/2020. Đ/c Dũng - Chủ tịch huyện Đ/c Sơn - PCVP Phòng họp Tầng III nhà A1
13:00-17:00 - Hội nghị giải quyết các nội dung liên quan đến các dự án đấu giá đất trên địa bàn huyện. Đ/c Dũng - Chủ tịch huyện Phòng họp Tầng III nhà A1
Thứ 5
03/12/2020
07:30-17:00 - Các đồng chí Ủy viên BTV, BCH Đảng bộ huyện đi dự sinh hoạt chi bộ thường kỳ tại cơ sở. Tại cơ sở
07:30-11:00 - Tỉnh ủy tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XX, nhiệm kỳ 2020 - 2025. Đ/c Thuyên - Bí thư HU Nhà Văn Hóa TT tỉnh
13:30-15:30 Giao ban Thường trực Huyện ủy, HĐND, lãnh đạo UBND huyện. Đ/c Thuyên - Bí thư HU Đ/c Sơn - PCVP Phòng họp Tầng III nhà A1
15:30-17:00 Giao ban khối Lãnh đạo huyện Theo kế hoạch
Thứ 6
04/12/2020
...
Thứ 7
05/12/2020
...
Chủ nhật
06/12/2020
...
Bấm vào tải file nội dung,
Ghi chú tuần
Ghi chú: - Ngày 03-05/12 và ngày 11, 12/12/2020: Thẩm phán, Thẩm tra viên, Thư ký và Hội thẩm Toàn án nhân dân huyện tham gia lớp tập huấn nghiệp vụ năm 2020 (Toà án nhân dân tỉnh).