Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Lịch làm việc của lãnh đạo

Lịch công tác của ubnd huyện

Tuần 28 : Từ ngày 06/07/2020 đến ngày 12/07/2020

◄ Tuần truớc |  Tuần hiện tại |  Tuần sau ►

Thời gian Nội dung công việc Lãnh đạo
chủ trì
LĐVP/
chuyên viên giúp việc
Địa điểm
07:00-11:00 - Họp BCH Đảng bộ tỉnh nghe báo cáo chương trình và các nội dung trình kỳ họp HĐND tỉnh thường lệ giữa năm 2020; thảo luận đánh giá kết quả công tác 6 tháng đầu năm 2020. Phòng 401 Tỉnh ủy
07:00-11:00 - Sở GD&ĐT tổ chức Hội nghị tổng kết các kỳ thi năm 2019; triển khai nhiệm vụ các kỳ thi năm 2020. Sở GD-ĐT
13:30-17:00 - Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện lần thứ XXX, nhiệm kỳ 2020 - 2025 (phiên trù bị). Đoàn Chủ tịch Hội trường Tầng I nhà A1
Thời gian Nội dung công việc Lãnh đạo
chủ trì
LĐVP/
chuyên viên giúp việc
Địa điểm
07:00-17:00 - Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện lần thứ XXX, nhiệm kỳ 2020 - 2025. Đoàn Chủ tịch Hội trường Tầng I nhà A1
07:00-11:00 - Bế mạc Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện lần thứ XXX, nhiệm kỳ 2020 - 2025. Đoàn Chủ tịch Hội trường Tầng I nhà A1
Thời gian Nội dung công việc Lãnh đạo
chủ trì
LĐVP/
chuyên viên giúp việc
Địa điểm
07:00-11:00 - Dự Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện Bình Lục nhiệm kỳ 2020 - 2025. TTHU Huyện Bình Lục
19:00-21:30 - Liên hoan văn nghệ chào mừng thành công Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện lần thứ XXX, nhiệm kỳ 2020 - 2025. Đ/c Trâm - Phó CT Hội trường Tầng I nhà A1
Thời gian Nội dung công việc Lãnh đạo
chủ trì
LĐVP/
chuyên viên giúp việc
Địa điểm
13:30-15:30 - Giao ban Thường trực Huyện ủy, HĐND, lãnh đạo UBND huyện. Đ/c Thuyên - Bí thư HU Đ/c Khánh - CVP Phòng họp Tầng III nhà A1
15:30-17:00 Giao ban khối Lãnh đạo huyện Đ/c Khánh - CVP Theo kế hoạch
Thời gian Nội dung công việc Lãnh đạo
chủ trì
LĐVP/
chuyên viên giúp việc
Địa điểm
07:00-17:00 - Thường trực HĐND, Lãnh đạo UBND huyện tiếp công dân thường kỳ. Đ/c Dũng - Chủ tịch huyện Đ/c Thắng - P.CVP Trụ sở tiếp công dân
13:30-17:00 - Lễ tuyên dương cháu ngoan Bác Hồ huyện Thanh Liêm, giai đoạn 2015 - 2020. Đ/c Thành - Phó Bí thư HU Hội trường Tầng I nhà A1
Thời gian Nội dung công việc Lãnh đạo
chủ trì
LĐVP/
chuyên viên giúp việc
Địa điểm
...
Thời gian Nội dung công việc Lãnh đạo
chủ trì
LĐVP/
chuyên viên giúp việc
Địa điểm
...
Thứ/Ngày tháng Thời gian Nội dung công việc Lãnh đạo
chủ trì
LĐVP/
chuyên viên giúp việc
Địa điểm
Thứ 2
06/07/2020
07:00-11:00 - Họp BCH Đảng bộ tỉnh nghe báo cáo chương trình và các nội dung trình kỳ họp HĐND tỉnh thường lệ giữa năm 2020; thảo luận đánh giá kết quả công tác 6 tháng đầu năm 2020. Phòng 401 Tỉnh ủy
07:00-11:00 - Sở GD&ĐT tổ chức Hội nghị tổng kết các kỳ thi năm 2019; triển khai nhiệm vụ các kỳ thi năm 2020. Sở GD-ĐT
13:30-17:00 - Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện lần thứ XXX, nhiệm kỳ 2020 - 2025 (phiên trù bị). Đoàn Chủ tịch Hội trường Tầng I nhà A1
Thứ 3
07/07/2020
07:00-17:00 - Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện lần thứ XXX, nhiệm kỳ 2020 - 2025. Đoàn Chủ tịch Hội trường Tầng I nhà A1
07:00-11:00 - Bế mạc Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện lần thứ XXX, nhiệm kỳ 2020 - 2025. Đoàn Chủ tịch Hội trường Tầng I nhà A1
Thứ 4
08/07/2020
07:00-11:00 - Dự Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện Bình Lục nhiệm kỳ 2020 - 2025. TTHU Huyện Bình Lục
19:00-21:30 - Liên hoan văn nghệ chào mừng thành công Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện lần thứ XXX, nhiệm kỳ 2020 - 2025. Đ/c Trâm - Phó CT Hội trường Tầng I nhà A1
Thứ 5
09/07/2020
13:30-15:30 - Giao ban Thường trực Huyện ủy, HĐND, lãnh đạo UBND huyện. Đ/c Thuyên - Bí thư HU Đ/c Khánh - CVP Phòng họp Tầng III nhà A1
15:30-17:00 Giao ban khối Lãnh đạo huyện Đ/c Khánh - CVP Theo kế hoạch
Thứ 6
10/07/2020
07:00-17:00 - Thường trực HĐND, Lãnh đạo UBND huyện tiếp công dân thường kỳ. Đ/c Dũng - Chủ tịch huyện Đ/c Thắng - P.CVP Trụ sở tiếp công dân
13:30-17:00 - Lễ tuyên dương cháu ngoan Bác Hồ huyện Thanh Liêm, giai đoạn 2015 - 2020. Đ/c Thành - Phó Bí thư HU Hội trường Tầng I nhà A1
Thứ 7
11/07/2020
...
Chủ nhật
12/07/2020
...
Bấm vào tải file nội dung,
Ghi chú tuần
Ghi chú: - Ngày 13, 14/7/2020: Kỳ họp lần thứ 16 (kỳ họp thường lệ giữa năm 2020) của HĐND tỉnh.
- Ngày 16/7/2020: HĐND huyện tổ chức kỳ họp lần thứ 15 (kỳ họp thường lệ giữa năm 2020).