Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Khối thi đua văn hóa các huyện thị xã, thành phố tỉnh Hà Nam tổng kết công tác thi đua khen thưởng năm 2023.

Thông tin cần biết  
Khối thi đua văn hóa các huyện thị xã, thành phố tỉnh Hà Nam tổng kết công tác thi đua khen thưởng năm 2023.
Chiều ngày 20/11 tại huyện Thanh Liêm, Sở văn hóa thể thao và du lịch, Sở Thông tin và truyền thông, Khối thi đua các huyện, thị xã, thành phố trong tỉnh tổ chức hội nghị tổng kết công tác thi đua khen thưởng năm 2023; triển khai phương hướng nhiệm vụ năm 2024. Dự hội nghị có đồng chí Tạ Đình Quyền - Phó GĐ Sở văn hóa thể thao và du lịch. Đồng chí Phạm Minh Thắng - Phó GĐ Sở Thông tin và truyền thông. Đồng chí Trần Văn Quân - Phó CT UBND huyện Thanh Liêm.
152.jpg
153.jpg

Năm 2023, khối thi đua các huyện thị xã thành phố trong tỉnh đã triển khai đồng bộ và cụ thể hóa các phong trào thi đua trên từng lĩnh vực đặc biệt là các hoạt động thông tin tuyên truyền cổ động trực quan chào mừng các ngày lễ lớn của đất nước các nhiệm vụ chính trị của địa phương. Tích cực tuyên truyền công tác chuyển đổi số, đẩy mạnh sử dụng dịch vụ công trực tuyến. Một số phong trào thi đua được đẩy mạnh và có sức lan tỏa mạnh mẽ như PT "toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa",  xây dựng NTM nâng cao; xây dựng phường, thị trấn đạt chuẩn đô thị văn minh. Việc đăng ký xây dựng khu dân cư văn hóa, gia đình văn hóa, phường đạt chuẩn đô thị văn minh được triển khai chặt chẽ và đạt tỷ lệ 100%,  Các hoạt động VH VN, TDTT được tổ chức sôi nổi, phong trào đa dạng phong phú về nội dung nhất là phong trào dân vũ, dưỡng sinh phát triển mạnh ở các địa phương. Thành phố Phủ Lý thực hiện đề án "thí điểm xây dựng không gian đi bộ gắn với phát triển thương mại, du lịch trên địa bàn".... Các hoạt động VH lễ hội truyền thống của địa phương, cũng như của tỉnh diễn ra đảm bảo đúng quy định. Việc xây dựng thiết kế văn hóa cơ sở được quan tâm. Từ đó đã góp phần tích cực vào phát triển KT-XH, đảm bảo ANCT - TTATXH trên địa bàn.

Hội nghị đã đề ra phương hướng nhiệm vụ năm 2024 trong đó tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, các phong trào thi đua yêu nước trong đó tiếp tục đẩy mạnh CVĐ "toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại", duy trì tốt các CLB thể thao; phong trào "toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa", hoạt động quảng bá xúc tiến du lịch, giới thiệu sản phẩm địa phương. Đẩy mạnh cải cách TTHC, ứng dụng công nghệ thông tin, thực hiện chuyển đổi số quốc gia.

Hội nghị tổ chức bình xét suy tôn và bầu Phòng Văn hoá thông tin thành phố Phủ Lý là trưởng khối, Phòng Văn hoá thông tin huyện Lý Nhân phó Khối thi đua năm 2024./