Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Kế hoạch triển khai thực hiện Đề án " xây dựng tuyến đường xanh- sạch- đẹp" huyện Thanh Liêm năm 2018

THÔNG TIN CHỈ ĐẠO ĐIỀU HÀNH  
Kế hoạch triển khai thực hiện Đề án " xây dựng tuyến đường xanh- sạch- đẹp" huyện Thanh Liêm năm 2018
Ngày 13 tháng 7 năm 2018, UBND huyện đã ban hành Kế hoạch thực hiện Đề án " xây dựng tuyến đường xanh- sạch- đẹp" huyện Thanh Liêm năm 2018
Xem chi tiết tại đây Ke hoach 427.signed.pdf