Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Kế hoạch thu hồi đất, giải phóng mặt bằng thực hiện đầu tư Dự án: Xây dựng công trình khai thác mỏ đá vôi làm nguyên liệu xi măng tại khu vực T25, T35 xã Thanh Nghị và khu vực T12, T14, T17, T18 xã Thanh Thủy, huyện Thanh Liêm

Chiến lược, định hướng, quy hoạch, kế hoạch phát triển Quy hoạch, kế hoạch và hoạt động khai thác tài nguyên thiên nhiên  
Kế hoạch thu hồi đất, giải phóng mặt bằng thực hiện đầu tư Dự án: Xây dựng công trình khai thác mỏ đá vôi làm nguyên liệu xi măng tại khu vực T25, T35 xã Thanh Nghị và khu vực T12, T14, T17, T18 xã Thanh Thủy, huyện Thanh Liêm