Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016-2020

Thông tin về dự án, hạng mục đầu tư, đấu thầu, mua sắm công  
Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016-2020
Ngày 18 tháng 7 năm 2018, Hội đồng nhân dân huyện khóa XVIII, kỳ họp thứ 6 đã thông qua Nghị quyết về kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016-2020
Xem chi tiết tại đây nghi quyet 05.pdf