Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Huyện ủy Thanh Liêm: Tổ chức hội nghị quán triệt, triển khai một số văn bản của TW, của tỉnh.

Tin tức - Sự kiện  
Huyện ủy Thanh Liêm: Tổ chức hội nghị quán triệt, triển khai một số văn bản của TW, của tỉnh.
Chiều ngày 30/8, Huyện ủy Thanh Liêm tổ chức hội nghị quán triệt triển khai quy định số 114-QĐ/TW, ngày 11/7/2023 của Bộ Chính trị về kiểm soát quyền lực và phòng chống tham nhũng tiêu cực trong công tác cán bộ; Quy định số 117- QĐ/TW ngày 18/8/2023 của Bộ Chính trị về xin lỗi và phục hồi quyền lợi của tổ chức Đảng, Đảng viên bị kỷ luật oan; Quy định số 110-QĐ/TW ngày 6/7/2023 của Ban bí thư về luân chuyển cán bộ trong ngành Kiểm tra Đảng và các văn bản của tỉnh ủy, ban thường vụ huyện ủy về công tác cán bộ. Dự và chủ trì hội nghị có đồng chí Nguyễn Minh Tiến - TUV, Bí thư HU, CT HĐND huyện; đồng chí Trần Xuân Thành - Phó Bí thư TT HU; đồng chí Hoàng Mạnh Dũng - Phó BT HU, CT UBND huyện.
130.jpg
Đ/c Nguyễn Minh Tiến - Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện phát biểu tại hội nghị 
Hội nghị đã quán triệt, triển khai các quan điểm, tư tưởng, chỉ đạo, nội dung cơ bản, những điểm mới trong các văn bản của TW, của tỉnh và huyện cụ thể: Quy định số 114, 117 của Bộ Chính trị về kiểm soát quyền lực và phòng chống tham nhũng, tiêu cực trong công tác cán bộ; xin lỗi và phục hồi quyền lợi của tổ chức đảng, đảng viên bị kỷ luật oan. Quy định số 110 của Ban Bí thư về luân chuyển cán bộ trong ngành Kiểm tra Đảng. Quy định số 698 của BTV tỉnh ủy, Quy định số 542 của BTV huyện ủy về miễn nhiệm, từ chức đối với cán bộ. Quy định số 699 của BTV tỉnh ủy quy định khung tiêu chuẩn chức danh, tiêu chí đánh giá cán bộ diện BTV tỉnh ủy quản lý. Các Kế hoạch của BTV huyện ủy về điều động, luân chuyển cán bộ quản lý; chuyển đổi vị trí công tác đối với công chức, viên chức giai đoạn 2023-2025; điều động, luân chuyển cán bộ lãnh đạo quản lý năm 2023. 

132.jpg
Đ/c Trần Xuân Thành - Phó Bí thư TT Huyện ủy phát biểu tại hội nghị 
131.jpg
Đ/c Hoàng Mạnh Dũng - Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện phát biểu tại hội nghị

Thông qua việc học tập, quán triệt nhằm giúp các cấp ủy, tổ chức đảng, đảng viên nắm vững các quan điểm, tư tưởng chỉ đạo, nội dung cốt lõi trong các văn bản để tập trung lãnh đạo chỉ đạo, triển khai thực hiện nghiêm các quy định của TW, của Tỉnh của Huyện, góp phần xây dựng đội ngũ cán bộ Đảng viên đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.

Tại hội nghị, HU Thanh Liêm tổ chức đánh giá kết quả công tác tháng 8; triển khai nhiệm vụ trọng tâm tháng 9/2023./