Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Huyện ủy Thanh Liêm thực hiện các bước quy trình về công tác cán bộ.

Tin tức - Sự kiện  
Huyện ủy Thanh Liêm thực hiện các bước quy trình về công tác cán bộ.
Chiều ngày 28/6, Huyện ủy Thanh Liêm tổ chức hội nghị cán bộ chủ chốt thực hiện các bước quy trình về công tác cán bộ.
40.jpg

Trên cơ sở nhân sự được Ban Thường vụ Huyện ủy giới thiệu, các đại biểu tham dự hội nghị, BCH Đảng bộ huyện đã thảo luận, xem xét và tiến hành bỏ phiếu bầu bổ sung 02 đồng chí vào BCH Đảng bộ huyện; 01 đồng chí vào BTV HU, nhiệm kỳ 2020-2025; giới thiệu, bổ sung quy hoạch 06 đồng chí vào BCH, 05 đồng chí BTV HU, nhiệm kỳ 2025-2030.

39.jpg

 Hội nghị kiện toàn bổ sung Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ huyện, ủy viên BTV HU đã được thực hiện nghiêm túc, đúng quy trình. Việc kiện toàn bổ sung BCH, BTV huyện ủy nhiệm kỳ 2020-2025 nhằm kịp thời rà soát, bổ sung quy hoạch BCH, BTV huyện ủy phục vụ công tác nhân sự Đại hội Đại biểu Đảng bộ huyện lần thứ XXXI, nhiệm kỳ 2025-2030./