Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Huyện ủy Thanh Liêm phát hành tài liệu tuyên truyền giáo dục lịch sử đảng bộ huyện.

Tin tức - Sự kiện  
Huyện ủy Thanh Liêm phát hành tài liệu tuyên truyền giáo dục lịch sử đảng bộ huyện.
Sáng ngày 31/10, Huyện ủy Thanh Liêm tổ chức hội nghị phát hành tài liệu tuyên truyền, giáo dục lịch sử đảng bộ huyện giai đoạn (1930-2020). Dự hội nghị có lãnh đạo ban tuyên giáo TU; ở huyện có đồng chí Nguyễn Minh Tiến-  TUV, BT HU, CT HĐND huyện; đồng chí Trần Xuân Thành - Phó BT TT HU; đồng chí Hoàng Mạnh Dũng - Phó BT HU, CT UBND huyện.
148.jpg
Sau 1 thời gian tổ chức nghiên cứu, biên soạn, đến nay bộ tài liệu tuyên truyền, giáo dục lịch sử đảng bộ huyện Thanh Liêm giai đoạn (1930-2020) đã hoàn thành và được phát hành. Bộ tài liệu gồm 4 tập bài giảng dành cho các cấp Tiểu học, THCS, THPT và Trung tâm chính trị huyện, với 9 bài giảng, 5 chuyên đề và 36 bài tham khảo dành riêng cho từng cấp học. Bộ tài liệu là những sự kiện lịch sử có chọn lọc, các tập bài giảng đã tái hiện lại mảnh đất, con người, các sự kiện lịch sử tiêu biểu của quê hương Thanh Liêm trong suốt chiều dài lịch sử của dân tộc; Những thành tích tiêu biểu trong kháng chiến chống Pháp và chống Mỹ cũng như quá trình đấu tranh giải phóng và xây dựng quê hương Thanh Liêm. Thông qua bộ tài liệu này, giáo viên và học sinh sẽ có tư liệu chính xác trong giảng dạy và học tập truyền thống lịch sử địa phương, bồi dưỡng cho học sinh tình yêu quê hương, đất nước, tinh thần tự lực tự cường vươn lên trong học tập và rèn luyện, xây dựng quê, đất nước. Bộ tài liệu tuyên truyền, giáo dục lịch sử Đảng bộ huyện Thanh Liêm giai đoạn (1930-2020) được xuất bản là công trình có ý nghĩa chính trị sâu sắc góp phần giáo dục truyền thống cách mạng của quê hương cho thế hệ học sinh trên địa bàn.
151.jpg
150.jpg
Phát biểu tại hội nghị đồng chí Nguyễn Minh Tiến – TUV, BT HU, CT HĐND huyện khẳng định cuốn sách là tài liệu phục vụ việc nghiên cứu, tuyên truyền, giáo dục truyền thống lịch sử, góp phần nâng cao lòng tự hào về truyền thống vẻ vang của Đảng bộ huyện; đồng thời bồi dưỡng tinh thần cách mạng, tình yêu quê hương, đất nước cho các thế hệ cán bộ, đảng viên, thanh niên, sinh viên, học sinh và các tầng lớp nhân dân trong huyện. Đồng chí yêu cầu các chi, đảng bộ trong huyện tiếp tục làm tốt công tác tuyên truyền, trưng bày, giới thiệu về cuốn sách đến các tầng lớp nhân dân. Trung tâm Bồi dưỡng Chính trị huyện và các trường học trên địa bàn huyện sẽ nghiên cứu, bổ sung nội dung cơ bản của cuốn sách vào chương trình giảng dạy lịch sử của địa phương.