Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Huyện ủy Thanh Liêm giao ban công tác tháng 4

Tin tức - Sự kiện  
Huyện ủy Thanh Liêm giao ban công tác tháng 4
Huyện ủy Thanh Liêm tổ chức hội nghị giao ban công tác tháng 4; triển khai nhiệm vụ công tác tháng 5 năm 2021.       Trong tháng 4 năm 2021, Huyện ủy và các cấp ủy đảng, chính quyền, đoàn thể nhân dân trong huyện đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện tốt các nhiệm vụ chuyên môn theo kế hoạch gắn với công tác phòng, chống dịch bệnh CoVid-19; đã chỉ đạo triển khai thực hiện cuộc bầu cử đại biểu quốc hội khóa XV và đại biểu HDDND các cấp, nhiệm kỳ 2021-2026 đảm bảo tập trung, toàn diện, kịp thời và đúng quy định. Trong phát triển kinh tế, chỉ đạo chăm sóc và phòng trừ sâu bệnh, dịch bệnh cho cây trồng, vật nuôi; tập trung xây dựng xã Thanh Tâm trở thành xã NTM kiểu mẫu năm 2021, thu ngân sách đạt khá trong tháng ước 65,737 tỷ đồng, lũy kế 4 tháng ước 622,426 tỷ đồng, đạt 77% KH năm, các chính sách an sinh xã hội được triển khai kịp thời, thiết thực đúng đối tượng, đời sống nhân dân ổn định.

      Tháng 5, huyện nhà tập trung thực hiện các nhiệm vụ chuyên môn theo kế hoạch, chủ động phòng, chống dịch bệnh CoVid-19, đồng thời thực hiện tốt Cuộc bầu cử đại biểu quốc hội khóa XV và bầu cử đại biểu HĐND các cấp diễn ra vào ngày 23/5 tới đảm bảo đúng luật, dân chủ, an toàn và thực sự là ngày hội của toàn dân, các địa phương đảm bảo công tác an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội; đẩy mạnh công tác phòng, ngừa đấu tranh làm giảm các loại tội phạm, tệ nạn xã hội, bảo vệ tuyệt đối an toàn cuộc bầu cử diễn ra thành công tốt đẹp./.