Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Huyện ủy Thanh Liêm: Đánh giá công tác tháng 5; triển khai nhiệm vụ trọng tâm tháng 6/2023.

Tin tức - Sự kiện  
Huyện ủy Thanh Liêm: Đánh giá công tác tháng 5; triển khai nhiệm vụ trọng tâm tháng 6/2023.
Chiều ngày 01/6/2023, Huyện ủy Thanh Liêm tổ chức hội nghị giao ban thường kỳ đánh giá kết quả công tác tháng 5; triển khai nhiệm vụ trọng tâm công tác tháng 6/2023. Đồng chí Nguyễn Minh Tiến - TUV, BT HU, Chủ tịch HĐND huyện; đồng chí Hoàng Mạnh Dũng - Phó BT HU, Chủ tịch UBND huyện chủ trì hội nghị
05.jpg
Đ/c Nguyễn Minh Tiến - TUV, BT HU, Chủ tịch HĐND huyện phát biểu tại hội nghị
             Trong tháng, BTV huyện ủy đã ban hành 5 báo cáo, 29 công văn 05 kế hoạch và nhiều văn bản lãnh đạo, chỉ đạo toàn diện trên các lĩnh vực. Công tác xây dựng Đảng được chú trọng, đẩy mạnh công tác giáo dục chính trị tư tưởng. Trong tháng kết nạp 24 đảng viên mới. Tình hình KT XH cơ bản ổn định, chủ động phòng trừ sâu bệnh, bảo vệ lúa và hoa màu cuối vụ; triển khai các phương án phòng chống lụt bão, tìm kiếm cứu nạn. Hoàn thiện hồ sơ đề nghị cấp có thẩm quyền xét công nhận xã NTM nâng cao năm 2022 đối với 2 xã Liêm Sơn và Thanh Hương. Công tác GPMB được chỉ đạo quyết liệt, nhất là việc triển khai các dự án trọng điểm. Tích cực thực hiện công tác cấp giấy chứng nhận QSDĐ nông nghiệp sau dồn đổi cho nhân dân. Công tác thu ngân sách trong tháng ước trên 173,400 tỷ đồng, lũy kế 5 tháng gần 1.455, 300 tỷ đồng, đạt 67,9% KH. Lĩnh vực văn hoá xã hội có nhiều hoạt động sôi nổi, các chính sách an sinh xã hội được chi trả kịp thời, đúng đối tượng. ANCT - TT ATXH được giữ vững.
07.jpg
Đ/c Hoàng Mạnh Dũng - Phó BT HU, Chủ tịch UBND huyện phát biểu tại hội nghị 
06.jpg
            Tháng 6, cấp ủy, chính quyền trong huyện tập trung lãnh đạo chỉ đạo tổ chức thực hiện nghiêm túc nhiệm vụ chuyên môn theo kế hoạch, trong đó tập trung chỉ đạo cơ sở thu hoạch nhanh gọn lúa xuân, triển khai sản xuất vụ mùa; chủ động trong công tác PCTT - TKCN; triển khai các giải pháp thực hiện các tiêu chí xây dựng NTM nâng cao năm 2023 đối với xã Liêm Thuận và Liêm Túc. Phấn đấu hoàn thành cấp GCNQSDĐ nông nghiệp sau dồn đổi cho người dân trước 30/6. Chỉ đạo đẩy nhanh các dự án trọng điểm; tiếp tục thực hiện phê duyệt quy hoạch chung đối với các xã trên địa bàn huyện./