Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Huyện ủy Thanh Liêm đánh giá công tác nội chính 9 tháng đầu năm 2023.

Tin tức - Sự kiện  
Huyện ủy Thanh Liêm đánh giá công tác nội chính 9 tháng đầu năm 2023.
Chiều ngày 2/10, HU Thanh Liêm tổ chức hội nghị giao ban thủ trưởng các cơ quan khối Nội chính nhằm đánh giá kết quả công tác 9 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 3 tháng cuối năm 2023. Đồng chí Nguyễn Minh Tiến – TUV, Bí thư HU, CT HĐND huyện dự và chủ trì hội nghị.
10.jpg
Đồng chí Nguyễn Minh Tiến – TUV, Bí thư HU, CT HĐND phát biểu tại hội nghị

Chín tháng đầu năm 2023 các cơ quan khối nội chính huyện Thanh Liêm thực hiện có hiệu quả các chương trình, kế hoạch, bám sát nhiệm vụ chính trị của ngành. Quán triệt kịp thời, các văn bản của TW, của tỉnh về công tác nội chính, cải cách tư pháp và phòng chống tham nhũng, tiêu cực. Các ngành trong khối Nội chính phối hợp chặt chẽ trong đấu tranh phòng chống vi phạm pháp luật và tội phạm, đảm bảo chất lượng tiến độ điều tra truy tố, xét xử không để xảy ra trường hợp nào bị khởi tố truy tố oan sai, bỏ lọt tội phạm, công tác cải cách tư pháp cải, cách hành chính, thanh tra, tiếp công dân, giải quyết khiếu nại tố cáo được quan tâm thực hiện có hiệu quả. Công tác phòng ngừa tham nhũng được triển khai đồng bộ, góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển KT – XH trên địa bàn.

Ba tháng cuối năm, các ngành trong khối nội chính huyện Thanh Liêm tiếp tục tăng cường công tác kiểm tra giám sát, tập trung vào những lĩnh vực dễ phát sinh tiêu cực; tổ chức tốt công tác tiếp dân, giải quyết kịp thời đơn thư khiếu nại tố cáo, phòng, chống tội phạm và tệ nạn xã hội, đảm bảo sự phối hợp trong công tác thanh tra, điều tra, truy tố, xét xử nghiêm minh mọi hành vi tham nhũng. Giữ vững ANCT-TTATXH trên địa bàn./