Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Huyện uỷ làm việc với Đảng ủy xã Thanh Phong

Tin tức - Sự kiện  
Huyện uỷ làm việc với Đảng ủy xã Thanh Phong
Huyện ủy Thanh Liêm vừa tổ chức hội nghị Ban Thường vụ Huyện ủy làm việc với Đảng ủy xã Thanh Phong về tình hình thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp, nhiệm kỳ 2020-2025. Đồng chí Hoàng Mạnh Dũng -  Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân huyện chủ trì hội nghị.
65.jpg
Đồng chí Hoàng Mạnh Dũng - BT huyện ủy, CT HDND chủ trì hội nghị .
64.jpg
Đảng xã hội Thanh Phong phát biểu tại Đại hội nghị
Với tâm chính trị cao, ngay quyết định sau Đại hội, BCH nhóm xã Thanh Phong đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo từng bước hoàn thành đạt và vượt 14/14 chỉ tiêu đề ra. Tốc độ phát triển kinh tế ổn định, giá trị sản xuất nông nghiệp tăng trưởng khác, hệ thống cơ sở hạ tầng ngày càng hoàn thiện, thu nhập bình quân đầu người tăng cao, các chính sách xã hội, sự nghiệp giáo dục, Chăm sóc sức khỏe nhân dân, các hoạt động văn hóa nghệ thuật TDTT có nhiều chuyển giao tích cực, công tác quốc phòng an ninh được đảm bảo. Để hoàn thành các chỉ tiêu chủ yếu nhiệm vụ giai đoạn 2025-2030, các đồng chí thường trực khu công, lãnh đạo UBND huyện, lãnh đạo các phòng, ban huyện đã tham gia ý kiến ​​đóng góp, đề tài vào báo báo cáo. Đồng chí Bí thư Huyện ủy đã ghi nhận và đánh giá cao những kết quả mà Thanh Phong đã đạt được; trong đó tiêu biểu có công việc thực hiện dự án 06, chỉ thị số 01 của TTCP, di chuyển mồ hôi nhỏ lẻ về nơi tập trung, công tác giải toả hành lang an toàn giao thông, đặc biệt là trong nhiệm vụ xây dựng nâng cấp thông tin mới cấp cao nông thôn . Đồng chí cũng đề nghị thời gian tới: Thanh Phong cần tập trung công ty phát triển khu vực, công tác quản lý nhà nước về lĩnh vực đất đai, xây dựng, hoàn thiện nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới nâng cao, tập trung công việc giải nén mặt bằng, giải quyết đơn thư…; đồng thời chuẩn bị tốt cho đại nhiệm kỳ tới từ việc thành lập các tiểu ban, công nhân sự, báo cáo chính trị, các khâu đột phá, các công cụ chỉ tiêu có thể  ...