Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Huyện Thanh Liêm: Truyền thông trợ giúp pháp lý tại xã Thanh Phong

Tin tức - Sự kiện  
Huyện Thanh Liêm: Truyền thông trợ giúp pháp lý tại xã Thanh Phong
Tại xã Thanh Phong, Trung tâm trợ giúp pháp lý Nhà nước tỉnh Hà Nam tổ chức truyền thông trợ giúp pháp lý và tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật cho cán bộ, hội viên các hội đoàn thể.
116.jpg
Đồng chí Nuyễn Văn Tình GĐ TT Trợ giúp pháp lý, tuyên truyền trợ giúp pháp lý tại hội nghị
Tại buổi truyền thông 160 cán bộ, hội viên các hội đoàn thể của xã Thanh Phong được lãnh đạo Trung tâm trợ giúp pháp lý Nhà nước tỉnh truyền đạt các nội dung : truyền thông chính sách trợ giúp pháp lý và tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật những điểm mới của Luật đất đai và Nghị định, Thông tư hướng dẫn thi hành. Cùng với việc được cung cấp những nội dung mới của luật, cán bộ hội viên các hội đoàn thể của xã Thanh Phong còn được trao đổi, giải đáp một số vấn đề quan tâm. Thông qua buổi tuyên truyền nhằm nâng cao hiểu biết, ý thức chấp hành pháp luật cho cán bộ và nhân dân trên địa bàn xã; góp phần nâng cao hiệu quả công tác quản lý nhà nước, đưa công tác phổ biến giáo dục pháp luật đi vào thực chất, đáp ứng yêu cầu của người dân và xã hội; từ đó góp phần ổn định tình hình an ninh chính trị tại địa phương.