Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Huyện Thanh Liêm: Tổ chức hội nghị tổng kết công tác quốc phòng, quân sự địa phương năm 2023.

Tin tức - Sự kiện  
Huyện Thanh Liêm: Tổ chức hội nghị tổng kết công tác quốc phòng, quân sự địa phương năm 2023.
Chiều ngày 22/11, UBND huyện Thanh Liêm tổ chức hội nghị tổng kết công tác quốc phòng quân sự địa phương năm 2023; triển khai nhiệm vụ công tác quốc phòng địa phương năm 2024. Dự hội nghị có lãnh đạo Bộ chỉ huy quân sự tỉnh Hà Nam; đồng chí Trần Xuân Thành -  Phó BT TT HU; đồng chí Hoàng Mạnh Dũng - Phó BT HU, CT UBND huyện, chủ tịch HĐNDQS huyện.
167.jpg
Năm 2023 công tác QS - QPĐP trên địa bàn huyện Thanh Liêm đã hoàn thành toàn diện các nhiệm vụ được giao, có nhiều nhiệm vụ hoàn thành tốt như công tác xây dựng LLVT và công tác tuyển quân, hoàn thành 100% chỉ tiêu, bảo đảm an toàn đúng luật. Công tác giáo dục bồi dưỡng QP&AN được quan tâm, đã bồi dưỡng cho gần 5.000 đối tượng. Thực hiện tốt PT thi đua quyết thắng, đợt thi đua cao điểm gắn với PT thi đua yêu nước của địa phương. Đầu tư kinh phí xây dựng Sở chỉ huy diễn tập KVPT huyện; Tổ chức tốt cuộc diễn tập KVPT huyện và chỉ đạo 4 xã thị trấn diễn tập chiến đấu trong KVPT đạt mục đích yêu cầu đề ra. Làm tốt công tác chính sách hậu phương quân đội. Góp phần giữ vững ổn định chính trị trên địa bàn, tạo điều kiện phát triển KT-XH tại địa phương.
171.jpg
169.jpg
168.jpg

Năm 2024 huyện Thanh Liêm tiếp tục quán triệt triển khai thực hiện tốt các quan điểm, chủ trương chính sách của Đảng và nhà nước về chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới, xây dựng nền quốc phòng toàn dân, thế trận quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân ngày càng vững chắc. Đồng thời làm tốt các khâu, các bước tuyển chọn gọi công nhân nhập ngũ năm 2024, phấn đấu hoàn thành 100% chỉ tiêu giao quân; Xây dựng LLVT huyện vững mạnh toàn diện làm nòng cốt trong thực hiện nhiệm vụ công tác QS QPĐP.

 Nhân dịp này, đã có 25 tập thể và 34 cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác quân sự quốc phòng địa phương năm 2023 được các cấp khen thưởng./