Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Huyện Thanh Liêm: Tổ chức hội nghị quán triệt triển khai các văn bản của TW, của tỉnh, của huyện.

Tin tức - Sự kiện  
Huyện Thanh Liêm: Tổ chức hội nghị quán triệt triển khai các văn bản của TW, của tỉnh, của huyện.
Sáng ngày 29/11, huyện ủy Thanh Liêm tổ chức hội nghị quán triệt, triển khai các văn bản của TW, của Tỉnh: Quy định số 124-QĐ/TW. ngày 4/10/2023 của Bộ Chính Trị; Quy định số 125-QĐ/TW ngày 10/10/2023 của Ban bí thư; Hướng dẫn số 13-HD/TU, ngày 24/11/2023 của Ban thường vụ Tỉnh ủy và hướng dẫn số 12-HD/HU ngày 27/11/2023 của ban thường vụ huyện ủy. Dự hội nghị có đồng chí Trần Xuân Thành - Phó Bí thư Thường trực HU, đồng chí Hoàng Mạnh Dũng - Phó Bí thư HU, CT UBND huyện.
23.jpg
Toàn cảnh buổi hội nghị (Ảnh: Kim Dung)
Hội nghị đã quán triệt triển khai các nội dung cơ bản, những điểm mới trong các văn bản của TW, của BTV Tỉnh ủy và BTV huyện ủy gồm: Quy định số 124 của Bộ Chính Trị quy định về việc kiểm điểm và đánh giá xếp loại chất lượng hàng năm đối với tập thể, cá nhân trong hệ thống chính trị; Quy định số 125 của Ban bí thư về chức năng nhiệm vụ mối quan hệ công tác của đảng bộ, chi bộ cơ sở trong các đơn vị sự nghiệp công lập; Hướng dẫn số 13 của BTV Tỉnh ủy, Hướng dẫn số 12 của BTV HU hướng dẫn một số nội dung về kiểm điểm và đánh giá xếp loại chất lượng hàng năm đối với tập thể cá nhân trong hệ thống chính trị của tỉnh, của huyện. Thông qua quán triệt triển khai nhằm thực hiện kịp thời nghiêm túc, hiệu quả các quy định hướng dẫn của TW, của BTV Tỉnh ủy, BTV HU tới các cấp tổ chức đảng, các cơ quan đơn vị, cán bộ đảng viên trong toàn Đảng bộ huyện, nhằm nắm vững và thực hiện tốt các nội dung trong các quy định hướng dẫn, nhất là các nội dung liên quan đến tiêu chuẩn, điều kiện, trình tự, thủ tục thực hiện việc kiểm điểm và đánh giá xếp loại chất lượng cán bộ hàng năm theo quy định./