Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Huyện Thanh Liêm: Tổ chức hội nghị Đôn đốc triển khai thực hiện các nhiệm vụ đề án 06.

Thông tin cần biết  
Huyện Thanh Liêm: Tổ chức hội nghị Đôn đốc triển khai thực hiện các nhiệm vụ đề án 06.
Chiều ngày 15/11, UBND huyện Thanh Liêm tổ chức hội nghị đôn đốc triển khai thực hiện các nhiệm vụ theo đề án 06 cấp huyện. Dự và chủ trì hội nghị có Đồng chí Hoàng Mạnh Dũng - Phó BT HU, CT UBND huyện, tổ trưởng tổ công tác Đề án 06. Đồng chí Trần Văn Quân -  phó CT UBND huyện, tổ phó tổ Đề án 06 huyện, Lãnh đạo công an huyện.
120.jpg
119.jpg
Thời gian qua, huyện Thanh Liêm đã tích cực triển khai và thực hiện 43 mô hình của đề án 06. Đến nay đã và đang thực hiện 23 mô hình, trong đó 2 mô hình điểm đầu tiên của cả nước đó là mô hình số 14 ứng dụng thẻ CCCD VNEID phục vụ kiểm soát chấm công tại doanh nghiệp của công ty xi măng Xuân Thành và Mô hình số 31 quản lý trường học xác thực thông tin giáo viên và học sinh đối với các trường mầm non, tiểu học, THCS trên địa bàn huyện... Để tiếp tục thực hiện các nhiệm vụ theo đề án 06 cấp huyện. Lãnh đạo UBND huyện, tổ trưởng tổ đề án 06 huyện yêu cầu các ban, ngành, đoàn thể, các địa phương tiếp tục phối hợp thực hiện trong đó đề nghị tổ công tác xác định rõ trách nhiệm của mình, tích cực thực hiện triển khai các nhiệm vụ đề án 06. Các phòng, ban ngành đoàn thể, các địa phương bám sát nội dung kế hoạch, thường xuyên cập nhật báo cáo kết quả thực hiện tiến độ về tổ công tác. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, để toàn thể cán bộ đảng viên và nhân dân cùng thực hiện. Đối với các xã, thị trấn đưa nội dung thực hiện đề án 06 vào giao ban hàng tuần. Công an huyện là lực lượng nòng cốt, làm tốt các nội dung của Đề án, trường hợp cơ quan, đơn vị nào không thực hiện hoặc thực hiện không nghiêm túc, kịp thời tổng hợp, báo cáo cấp có thẩm quyền tháo gỡ, xử lý những khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện./.