Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Huyện Thanh Liêm: Tín dụng chính sách xã hội giúp người dân thoát nghèo bền vững

Tin tức - Sự kiện Ngân hàng Chính sách Xã hội  
Huyện Thanh Liêm: Tín dụng chính sách xã hội giúp người dân thoát nghèo bền vững
Với ưu điểm là nguồn vốn vay ưu đãi, lãi suất thấp, thời gian vay kéo dài, thời gian qua, chính sách tín dụng ưu đãi đã phát huy hiệu quả, tạo đòn bẩy giúp người nghèo, cận nghèo, mới thoát nghèo trên địa bàn huyện vươn lên phát triển kinh tế, thoát nghèo bền vững.

Trong những năm qua, với sự vào cuộc tích cực của các cấp, các ngành và hệ thống chính trị, nhất là từ sau khi có Chỉ thị số 40-CT/TW, Kết luận số 06-KL/TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng, việc tổ chức triển khai các chương trình tín dụng ưu đãi đối với người nghèo và các đối tượng chính sách khác theo Nghị định số 78/2002/NĐ-CP của Chính phủ trên địa bàn huyện Thanh Liêm đã đạt được những kết quả nổi bật. Qua đó, đã huy động được các nguồn lực tài chính để tạo lập nguồn vốn, tổ chức thực hiện hiệu quả các chương trình tín dụng chính sách, góp phần quan trọng thực hiện các chủ trương, chính sách, mục tiêu, nhiệm vụ mà Đảng, Nhà nước đã đề ra về giảm nghèo bền vững, tạo việc làm, xây dựng nông thôn mới, đảm bảo an sinh xã hội, ổn định chính trị và phát triển kinh tế - xã hội.

Từ hoạt động vay vốn phát triển sản xuất kinh doanh với thủ tục đơn giản, mức vay và phương thức trả nợ phù hợp, lãi suất ưu đãi, thời gian dài…, người nghèo và các đối tượng chính sách đã dần thay đổi nhận thức theo hướng tích cực, sử dụng vốn có trách nhiệm, trả nợ đúng hạn, tạo được việc làm, tăng thu nhập, nhất là tại khu vực nông thôn; nguồn vốn được bảo toàn và phát huy hiệu quả.

104.jpg

Người dân đến giao dịch tại các điểm giao dịch lưu động ở xã Liêm Túc

Phòng giao dịch Ngân hàng chính sách xã hội (NHCSXH) huyện Thanh Liêm đã và đang triển khai thực hiện cho vay 12 chương trình tín dụng, bao gồm: Cho vay hộ nghèo; hộ cận nghèo; hộ mới thoát nghèo; học sinh sinh viên có hoàn cảnh khó khăn; cho vay giải quyết việc làm; cho vay nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn và một số chương trình cho vay khác. Tổng dư nợ đến thời điểm này đạt hơn 550 tỷ 950 triệu đồng với hơn 8.800 khách hàng vay vốn.

105.jpg

Gia đình anh Nguyễn Văn Phúc, thôn Dương Xá, xã Thanh Hà, huyện Thanh Liêm là một trong những gia đình được vay vốn từ nguồn vốn vay giải quyết việc làm của NHCSXH huyện với lãi suất ưu đãi. Nhờ nguồn vốn vay từ Phòng giao dịch NHCSXH huyện Thanh Liêm, trang trại đa canh của anh không ngừng được duy trì và mở rộng. Năm 2022, tình hình chăn nuôi gặp khó khăn do ảnh hưởng của suy thoái kinh tế, giá thức ăn chăn nuôi tăng cao, trong khi giá xuất bán các loại con nuôi giảm, anh Phúc đã được tổ tiết kiệm và vay vốn thôn Dương Xá bình xét cho vay 100 triệu đồng từ chương trình giải quyết việc làm. Anh Phúc chia sẻ: "Nhờ nguồn vốn vay tín dụng, tôi đã vượt qua giai đoạn khó khăn để phục hồi lại trang trại, tiếp tục phát triển sản xuất, nâng cao thu nhập của gia đình. Tôi hy vọng thời gian tới, tỉnh tiếp tục quan tâm để có thêm nhiều người dân được tiếp cận nguồn vốn vay ưu đãi phát triển kinh tế, có thêm thu nhập, ổn định đời sống".

Bà Dương Thị Lan Hương, Giám đốc Phòng giao dịch NHCSXH huyện Thanh Liêm, tỉnh Hà Nam cho biết: Tính đến nay, nguốn vốn tín dụng chính sách mà Phòng giao dịch NHCSXH huyện Thanh Liêm triển khai đã trợ lực cho trên 33.800 lượt hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ mới thoát nghèo được vay vốn để đầu tư phát triển sản xuất, kinh doanh, ổn định cuộc sống; tạo việc làm cho trên 5.800 lao động; giúp cho trên 33.600 học sinh, sinh viên có hoàn cảnh khó khăn được vay vốn học tập, nuôi dưỡng ước mơ đến trường; xây dựng và cải tạo trên 60.000 công trình nước sạch và công trình vệ sinh môi trường nông thôn... Qua đó, góp phần không nhỏ trong việc cải thiện cuộc sống của người nghèo và các đối tượng chính sách, đóng góp không nhỏ cho mục tiêu giảm nghèo, xây dựng nông thôn mới và đảm bảo an sinh xã hội của huyện Thanh Liêm.

Trong thời gian tới, Phòng giao dịch NHCSXH tiếp tục tham mưu với Huyện ủy, UBND huyện triển khai, thực hiện tốt Kết luận số 06-KL/TW ngày 10/6/2021 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 40-CT/TW ngày 22/11/2014 về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với tín dụng chính sách xã hội, tham mưu tổng kết 10 năm thực hiện Chỉ thị số 40-CT/TW ngày 22/11/2014 của Ban Bí thư Trung ương Đảng; triển khai thực hiện Chiến lược phát triển NHCSXH đến năm 2030 trên địa bàn huyện Thanh Liêm theo kế hoạch; phấn đấu hoàn thành 100% chỉ tiêu tăng trưởng tín dụng, kế hoạch nguồn vốn, kế hoạch tài chính, đáp ứng kịp thời nhu cầu vốn giải ngân theo các chương trình tín dụng chính sách; tiếp tục củng cố, kiện toàn, nâng cao chất lượng hoạt động của Ban đại diện Hội đồng quản trị NHCSXH các cấp; tăng cường kiểm tra, kiểm soát, nâng cao chất lượng tín dụng, chất lượng hoạt động của các tổ TK&VV bảo đảm đúng đối tượng được vay vốn và người vay sử dụng vốn đúng mục đích, có hiệu quả. Nâng cao hiệu quả hoạt động giao dịch, trong đó tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin, cải cách hành chính, tạo điều kiện thuận lợi cho người dân tiếp cận các chương trình tín dụng chính sách, bảo đảm 100% người nghèo và đối tượng chính sách khác có nhu cầu và đủ điều kiện đều được tiếp cận, sử dụng các sản phẩm, dịch vụ của NHCSXH.