Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Huyện Thanh Liêm: Tích cực trồng và chăm sóc cây vụ đông

Tin tức - Sự kiện  
Huyện Thanh Liêm: Tích cực trồng và chăm sóc cây vụ đông
Vụ đông năm nay, huyện Thanh Liêm phấn đấu gieo trồng 500 ha cây vụ đông các loại. Đến thời điểm này, bà con nông dân trong huyện đã trồng được hơn 450 ha, đạt 90% diện tích.
152.jpg
153.jpg
Trong đó, cây ngô 82 ha, đậu tương 15 ha, khoai lang 25 ha, khoai tây 20 ha và các loại rau màu như cà chau, dưa chuột, bí xanh, bí đỏ và rau các loại. Các địa phương có tỷ lệ trồng nhiều là Thanh Tân, Thanh Nghị, Thanh Thuỷ và Liêm Cần. Hiện nay toàn bộ diện tích cây vụ đông đã trồng sinh trưởng, phát triển tốt, ngành nông nghiệp huyện và các địa phương đang tích cực chỉ đạo, hướng dẫn nông dân thực hiện các biện pháp chăm sóc, bón phân, làm cỏ, phát hiện các loại sâu bệnh gây hại để có biện phòng, trừ bảo vệ toàn bộ diện tích cây vụ đông đã trồng. Đồng thời tuyên truyền, vận động người dân chuyển đổi cơ cấu cây trồng, mở rộng diện tích trồng các loại cây màu ngắn ngày như cà chua, khoai tây, trồng bí lấy ngọn và các loại rau màu khác. Với việc tích cực sản xuất vụ đông cũng như chủ động trong công tác chăm sóc, phòng trừ sâu bệnh bảo vệ cây màu vụ đông của bà con nông dân trong toàn huyện, đã tạo điều kiện cho các loại cây trồng sinh trưởng, phát triển tốt, cho năng suất, thu nhập cao, góp phần tăng giá trị sản xuất ngành Nông nghiệp trên địa bàn huyện./