Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Huyện Thanh Liêm : Thực hiện cưỡng chế giao quyền sử dụng đất cho người được thi hành án

Thông tin cần biết  
Huyện Thanh Liêm : Thực hiện cưỡng chế giao quyền sử dụng đất cho người được thi hành án
Sáng 28/3, tại thôn Chè Kho Làng, xã Thanh Tâm, Chi cục Thi hành án dân sự huyện Thanh Liêm cùng các cơ quan liên quan tổ chức cưỡng chế việc chuyển giao quyền sử dụng đất cho người được thi hành án
113.jpg
Đồng Chí Trần Văn Quân PCT UBND chỉ đạo thi hành án
111.jpg
112.jpg
Lực lượng tham gia thi hành án 

Theo Bản án số 04 ngày 19/12/2019 của Tòa án nhân dân huyện Thanh Liêm và Quyết định thi hành án số 14/QĐ-CCTHADS ngày 03/02/2020 của Chi cục Thi hành án dân sự huyện Thanh Liêm. Để thi hành nội dung trên, Ban chỉ đạo Thi hành án dân sự huyện đã chỉ đạo Chi cục Thi hành án dân sự huyện Thanh Liêm xây dựng kế hoạch cưỡng chế, phối hợp với các ban ngành, chính quyền địa phương dưới sự kiểm sát việc tuân theo pháp luật của Viện kiểm sát nhân dân huyện để thực hiện giao quyền sử dụng đất.Theo đó, buộc ông Nguyễn Văn Thiện phải trả lại cho ông Nguyễn Hồng Minh 81m2 đất thuộc thửa số 147 tờ bản đồ PL 11 tại thôn Chè Kho làng và 01 bể nước ăn; buộc ông Thiện phải tháo dỡ và di dời các công trình xây dựng lấn sang đất của hộ ông Minh. Phần đất trên đã được Ủy ban nhân dân huyện Thanh Liêm cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. 

Buổi cưỡng chế được thực hiện theo đúng quy trình, quy định của pháp luật, đảm bảo an toàn về người và tài sản, bên được thi hành án đã nhận diện tích đất theo bản án. Thể hiện tính nghiêm minh của pháp luật, đồng thời đảm bảo quyền, lợi ích hợp pháp của người được thi hành án.