Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Huyện Thanh Liêm thu hoạch lúa đông xuân

Thông tin Kinh tế xã hội  
Huyện Thanh Liêm thu hoạch lúa đông xuân
Tranh thủ thời tiết thuận lợi bà con nông dân các địa phương trên địa bàn huyện Thanh Liêm khẩn trương xuống đồng thu hoạch lúa đông xuân
   

          Do thời tiết thuận lợi và được thu hoạch bằng phương tiện cơ giới nên tiến độ thu hoạch khá nhanh. Tính đến hết ngày 01/06 toàn huyện đã thu hoạch được khoảng 1500 ha, năng suất dự kiến 67,1 tạ/ha. Nhiều xã có tiến độ thu hoạch nhanh như: Thanh Nguyên, Thanh Tâm, Thanh Hương, Thanh Phong…Dự kiến thu hoạch rộ từ ngày 02 đến 10/6 và chuyển trọng tâm sang sản xuất vụ mùa.  Hiện nay, do điều kiện thời tiết nắng nóng và xen kẽ mưa giông ngành chức năng khuyến cáo bà con nông dân tích cực theo dõi đồng ruộng, thực hiện phương châm “xanh nhà hơn già đồng" nếu lúa chín cần khẩn trương thu hoạch để tránh bất thuận của thời tiết. Song song với thu hoạch lúa các địa phương trong huyện cũng khuyến cáo nông dân chuẩn bị các điều kiện cho sản xuất vụ mùa kịp thời vụ.