Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Huyện Thanh Liêm: Thu hoạch được trên 70% diện tích lúa Xuân.

Thông tin cần biết  
Huyện Thanh Liêm: Thu hoạch được trên 70% diện tích lúa Xuân.
Tranh thủ điều kiện thời tiết thuận lợi, nên đến thời điểm này, nông dân các địa phương huyện Thanh Liêm đã thu hoạch được trên 4.300 ha lúa Xuân, đạt 73% tổng diện tích gieo cấy.
41.jpg
              Để đẩy nhanh tiến độ thu hoạch lúa xuân, các địa phương trong huyện Thanh Liêm đã ký hợp đồng với các chủ máy gặt đập liên hợp trong và ngoài huyện, thu hoạch toàn bộ diện tích lúa đã chín, nên tiến độ thu hoạch rất nhanh, các địa phương có tiến độ thu hoạch nhanh và sớm là: Liêm Phong, Thanh Nguyên, Thanh Tân, và Thị trấn Tân Thanh, do đó, đến thời điểm này, toàn huyện đã thu hoạch được trên 4.300 ha lúa xuân, đạt 73% tổng diện tích gieo cấy. Nhìn chung sản xuất năm nay tương đối thuận lợi, lúa ít sâu bệnh, qua kiểm tra và đánh giá của các địa phương, năng suất lúa bình quân ước đạt 67,3tạ/ha. Hiện nay phòng nông nghiệp huyện đang chỉ đạo các địa phương tập trung nhân lực, phương tiện máy móc gặt nhanh gọn những diện tích lúa đã chín, tránh mưa giông, gió bão ảnh hưởng đến kết quả của vụ sản xuất, đồng thời tuyên truyền vận động bà con nông dân ngay sau khi thu hoạch, khẩn trương tiến hành thu gom rơm rạ, giải phóng mặt ruộng để chuyển trọng tâm sang sản xuất vụ mùa. Với sự khẩn trương tích cực trong việc thu hoạch lúa xuân, Thanh Liêm phấn đấu cơ bản hoàn thành thu hoạch lúa Xuân trước ngày 10/6./