Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Huyện Thanh Liêm tập trung xuống đồng gieo cấy lúa Xuân.

Tin tức - Sự kiện Tin hoạt động của các xã, thị trấn  
Huyện Thanh Liêm tập trung xuống đồng gieo cấy lúa Xuân.
Sau những ngày nghỉ Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024, tranh thủ điều kiện thời tiết thuận lợi, bà con nông dân các địa phương huyện Thanh Liêm đã khẩn trương xuống đồng gieo cấy lúa Xuân với không khí lao động hăng say, hối hả quyết tâm giành một vụ Xuân thắng lợi.
227.jpg
Hiện nay, nông dân trong huyện đang tập trung nhân lực, máy móc xuống đồng làm đất và đã gieo cấy được hơn 2.500 ha lúa xuân, đạt 45% tổng diện tích gieo cấy, trong đó gieo thẳng trên 1.035 ha, cấy máy 900 ha, diện tích còn lại cấy tay. Các loại giống được đưa vào gieo cấy chủ yếu là các giống lúa lai cho năng suất, chất lượng cao và khả năng chống sâu bệnh tốt. Để vụ xuân đạt năng suất cao, các địa phương trong huyện đang đẩy mạnh công tác tuyên truyền, khuyến cao nông dân ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật trong khâu sản xuất, nghiêm túc triển khai lịch thời vụ và các biện pháp kỹ thuật tập trung xuống đồng gieo cấy cho kịp thời vụ; phân công cán bộ chuyên môn bám sát đồng ruộng, điều tiết nước hợp lý trên các chân ruộng. Với sự chỉ đạo sát sao từ huyện tới cơ sở cùng với tinh thần khẩn trương, hăng say của bà con nông dân trong những ngày đầu năm mới sẽ hứa hẹn vụ Xuân giành năng suất và sản lượng cao nhất. Thanh Liêm phấn đấu cấy xong hết diện tích bảo đảm trong khung thời vụ tốt nhất./