Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Huyện Thanh Liêm: Tập huấn triển khai thông báo địa chỉ số

Tin tức - Sự kiện  
Huyện Thanh Liêm: Tập huấn triển khai thông báo địa chỉ số
UBND huyện Thanh Liêm phối hợp với Bưu điện tỉnh Hà Nam tổ chức tập huấn, triển khai thông báo địa chỉ số.Đ/c Trần Văn Quân phó chủ tịch UBND huyện phát biểu khai mạc hội nghị
218.jpg
217.jpg
Trong các ngày  13 và 14/9/2023 trên 485 đại biểu là  Lãnh đạo, chuyên viên phòng Văn hóa và Thông tin, Lãnh đạo UBND, trưởng các đoàn thể chính trị, công chức địa chính,công chức Văn hóa XH xã, lực lượng tham gia triển khai thông báo, gắn biển địa chỉ số của 11 xã, thị trấn trên địa bàn huyện đã được tham gia tập huấn. Các nội dung tập huấn bao gồm: Cách sử dụng phần mềm quản trị địa chỉ số để thông báo; cập nhật dữ liệu địa chỉ số; cách sử dụng app địa chỉ số ; kiến thức cơ bản cần thiết  về sự cần thiết và lợi ích khi sử dụng nền tảng địa chỉ số quốc gia gắn với bản đồ số; cách thức tra cứu, cập nhật, thông báo  địa chỉ số đến người dân…trao đổi, thống nhất cách thức triển khai, phát triển nền địa chỉ số quốc gia gắn với bản đồ số trên địa bàn huyện.  Thông qua tập huấn trang bị kỹ năng, kiến thức  để đội ngũ cán bộ cơ sở áp dụng vào trợ giúp người dân, tổ chức, doanh nghiệp…hiệu quả, góp phần hoàn thành chỉ tiêu về địa chỉ số trong các chiến lược quốc gia về phát triển chính phủ số, kinh tế số và xã hội số./.