Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Huyện Thanh Liêm: Tập huấn triển khai nền tảng địa chỉ số.

Tin tức - Sự kiện  
Huyện Thanh Liêm: Tập huấn triển khai nền tảng địa chỉ số.
UBND huyện Thanh Liêm tổ chức tập huấn triển khai nền tảng, địa chỉ số, cho các đồng chí lãnh đạo UBND xã, cán bộ công chức địa chính, công chức văn hóa xã; Trưởng các hội đoàn thể của xã, của thôn, các thành viên tổ công nghệ số cộng đồng của 5 xã NTM kiểu mẫu, NTM nâng cao là: Liêm Phong, Thanh Nguyên, Thanh Tâm, Liêm Sơn và Thanh Hương. Đồng chí Trần Văn Quân, phó chủ tịch UBND huyện dự khai mạc lớp tập huấn.
335.jpg
332.jpg
Toàn cảnh hội nghị 

     Trong thời gian 1 ngày, hơn 350 đối tượng của 5 xã NTM kiểu mẫu, NTM nâng cao của huyện Thanh Liêm được tập huấn, giới thiệu nền tảng địa chỉ số; Cài đặt ứng dụng địa chỉ số trên điện thoại hoặc máy tính bảng; Hướng dẫn cách sử dụng phần mềm quản trị địa chỉ số, để thông báo, cập nhật dữ liệu địa chỉ số; Hướng dẫn sử dụng App địa chỉ số, cách triển khai địa chỉ số trên địa bàn. Bên cạnh đó, các đồng chí còn được trao đổi những vấn đề chưa rõ, những khó khăn, bất cập trong việc triển khai gắn biển địa chỉ số tại địa phương, đơn vị.

     Qua lớp tập huấn giúp cho các đồng chí được trang bị những kiến thức cơ bản về sự cần thiết và lợi ích khi sử dụng nền tảng địa chỉ số quốc gia, gắn với bản đồ số, nắm được cách thức tra cứu, cập nhật, thông báo địa chỉ số đến người dân, qua đó góp phần triển khai, phát triển nền tảng địa chỉ số quốc gia, gắn với bản đồ số trên địa bàn huyện. Từ đó, tạo điều kiện thuận lợi để tổ chức, hộ gia đình, cá nhân thực hiện yêu cầu giao tiếp, tiếp nhận các thông tin, thư tín, liên lạc, giao dịch thương mại, giao dịch dân sự và các giao dịch khác./​