Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Huyện Thanh Liêm: Tập huấn nghiệp vụ rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo năm 2023

Tin tức - Sự kiện  
Huyện Thanh Liêm: Tập huấn nghiệp vụ rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo năm 2023
Ủy ban nhân dân huyện vừa tổ chức hội nghị tập huấn nghiệp vụ rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo năm 2023; xác định hộ làm nông nghiệp, lâm nghiệp, ngư nghiệp có mức sống trung bình giai đoạn 2022-2025 và thu thập, cập nhật, chỉnh sửa, tổng hợp thông tin về người lao động giai đoạn 2023-2025 trên địa bàn huyện Thanh Liêm. Đồng chí Trần Văn Quân – Phó CT UBND huyện dự hội nghị.
287.jpg
Toàn cảnh buổi hội nghị 
285.jpg
Đồng chí Trần Văn Quân – Phó CT UBND huyện phát biểu tại hội nghị 
Trong thời gian ½ ngày, trên 200 học viên là lãnh đạo UBND, công chức Lao động -  TBXH; bí thư chi bộ, trưởng thôn, tổ trưởng dân phố trong toàn huyện được phổ biến những nội dung cơ bản về quy trình rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo năm 2023; xác định hộ làm nông nghiệp, lâm nghiệp, ngư nghiệp có mức sống trung bình giai đoạn 2022-2025 như: Nghị định số 07 Ngày 27/01/2021 của Chính phủ về quy định chuẩn nghèo đa chiều giai đoạn 2021-2025; Quyết định số 24 ngày 16/7/2021 của Thủ tướng Chính phủ quy định quy trình rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo hằng năm và quy trình xác định hộ làm nông nghiệp, lâm nghiệp, ngư nghiệp và diêm nghiệp có mức sống trung bình giai đoạn 2022-2025; và các văn bản, kế hoạch của tỉnh và của huyện. Đồng thời, được hướng dẫn phương pháp thu thập, cập nhật, chỉnh sửa, tổng hợp thông tin về người lao động giai đoạn 2023-2025 
286.jpg
Các đại biểu đến tham dự hội nghị 
Thông qua lớp tập huấn nhằm giúp các học viên đánh giá kết quả thực hiện mục tiêu giảm nghèo đúng thực tế tình hình hộ nghèo, hộ cận nghèo tại địa phương. Trên cơ sở đó có giải pháp đẩy mạnh phát triển kinh tế - xã hội, thực hiện tốt chương trình giảm nghèo và các chính sách an sinh xã hội; góp phần cải thiện và nâng cao đời sống nhân dân./.