Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Huyện Thanh Liêm: Tấm gương Hội viên Cựu chiến binh phát triển kinh tế, tạo việc làm cho nhiều lao động.

Tin tức - Sự kiện Ngân hàng Chính sách Xã hội  
Huyện Thanh Liêm: Tấm gương Hội viên Cựu chiến binh phát triển kinh tế, tạo việc làm cho nhiều lao động.
Phát huy phẩm chất "Bộ đội Cụ Hồ", những năm qua, Hội Cựu chiến binh (CCB) xã Thanh Nguyên đã giúp đỡ, động viên nhau vươn lên phát triển kinh tế, giảm nghèo nhanh và bền vững, hình thành nhiều mô hình sản xuất, kinh doanh hiệu quả, góp phần phát triển kinh tế- xã hội của địa phương.
389.jpg
Mô hình sản xuất mộc của CCB Vũ Văn Toàn –xã Thanh Nguyên, huyện Thanh Liêm
                Mô hình làm kinh tế của CCB Vũ Văn Toàn- thôn Mộc Tòng, xã Thanh Nguyên với xưởng mộc rộng 500 m2 anh đã thu hút và tạo việc làm cho 12 lao động với mới thu nhập bình quân từ 8,5 triệu đồng/người/tháng trở lên (trong đó có những lao động thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ có mức sống trung bình tại địa phương), giúp nhiều gia đình thoát nghèo, từng bước nâng cao đời sống. Với sự mạnh dạn, học hỏi cách làm kinh tế của nhiều CCB trên địa bàn huyện, anh Vũ Văn Toàn đã quyết tâm mở rộng xưởng mộc, đầu tư máy móc thiết bị để phát triển nghề mộc theo hướng đa dạng hoá các sản phẩm để đáp ứng tối đa nhu cầu của thị trường. Ban đầu, gia đình anh chủ yếu sản xuất bàn, ghế, giường, tủ,… và các sản phẩm mộc dân dụng, đáp ứng nhu cầu của các hộ dân trong thôn và các vùng lân cận. Hiện tại, gia đình anh đã mở rộng sản phẩm, thị trường theo hướng vừa sản xuất mộc dân dụng, vừa liên kết sản xuất các sản phẩm công nghiệp phục vụ khối văn phòng, trường học và các sản phẩm dân dụng sử dụng gỗ công nghiệp khác,… hàng năm cho thu nhập vài trăm triệu đồng/năm. 
390.jpg
Các lao động làm việc tại xưởng mộc của CCB Vũ Văn Toàn- xã Thanh Nguyên, huyện Thanh Liêm

           Khi bắt đầu mở rộng quy mô sản xuất, anh cũng gặp nhiều khó khăn về vốn, kinh nghiệm sản xuất trong lĩnh vực mới. Nhưng với sự giúp đỡ của Hội CCB xã Thanh Nguyên đã tạo điều kiện cho anh được tiếp cận với nguồn vốn cho vay hỗ trợ tạo việc làm từ Ngân hàng Chính sách xã hội với mức lãi suất ưu đãi, thời gian cho vay hợp lý, đến nay anh còn dư nợ 50 triệu đồng.Với khả năng phát triển, Anh đang có dự định mở rộng thêm sản xuất, mở rộng thị trường để thu hút thêm các lao động tại địa phương, anh mong muốn Hội CCB xã và Ngân hàng Chính sách xã hội tiếp tục quan tâm, hỗ trợ về vốn để anh có thêm cơ sở để thực hiện kế hoạch của mình.

           Trong những năm qua, Hội CCB xã Thanh Nguyên đã luôn phối hợp chặt chẽvới Ngân hàng Chính sách xã hội (NHCSXH) huyện Thanh Liêm đểgiúp các hội viên được tiếp cận các nguồn vốn có mức lãi suất ưu đãi thông qua các chương trình tín dụng chính sách như chương trình cho vay hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ mới thoát nghèo, cho vay Hỗ trợ tạo việc làm, cho vay Nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn, cho vay Học sinh sinh viên có hoàn cảnh khó khăn,…Đến 31/5/2023, Hội Cựu chiến binh xã Thanh Nguyên đang quản lý nguồn vốn uỷ thác từ Ngân hàng Chính sách xã hội huyện với số dư nợ là 8 tỷ 750 triệu đồng và 166 hộ được vay vốn. Bên cạnh đó, Hội cũng thường xuyên vận động các hộ vay vốn tín dụng chính sách từ NHCSXH huyện tích cực tham gia gửi tiền tiết kiệm theo định kỳ hàng tháng để tạo lập vốn tự có, tích luỹ sử dụng khi cần thiết. Số dư tiền gửi tiết kiệm thông qua các Tổ tiết kiệm và vay vốn của Hội CCB xã Thanh Nguyên đến nay đạt 350 triệu đồng. Đây cũng chính là nguồn dự phòng, giúp các hộ vay vốn có thêm nguồn để trả nợ khi đến hạn theo phân kỳ, nhằm giảm bớt khó khăn, áp lực tài chính khi đến hạn trả nợ cuối kỳ. 

391.jpg

Cán bộ NHCSXH huyện Thanh Liêm đến thăm mô hình sản xuất của anh Vũ Văn Toàn, xã Thanh Nguyên
                 Anh Vũ Văn Toàn là tấm gương hội viên nêu gương trên nhiều lĩnh vực, tích cực tham gia các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động do địa phương phát động, chung sức xây dựng nông thôn mới, đoàn kết, giúp nhau phát triển kinh tế gia đình, tạo việc làm cho nhiều lao động tại địa phương, giúp họ nâng cao thu nhập, ổn định cuộc sống. Mô hình sản xuất của anh không chỉ mang lại cuộc sống ấm no cho gia đình mà còn là động lực để nhiều hội viên Cựu chiến binh và người dân trong xã học tập và làm theo, góp phần tăng thu nhập, giảm nghèo, thúc đẩy kinh tế - xã hội địa phương ngày càng phát triển./.